Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Yazar Berk HorzumDil Ve Konuşma Terapisti • 24 Temmuz 2022 • Yorumlar:

ÖZET

Otizm, 1943’te ilk defa Leo Kanner tarafından şizofreni veya diğer bilinen psikiyatrik bozuklukları olmayan çocuklarda sosyal izolasyon ve dilsel bozukluk belirtilerini tanımlamak için tanımlanmıştır. Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), toplumsal iletişim ile toplumsal etkileşimde yetersizlik ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ya da etkinlikler alanlarında görülen sorunlardan oluşan çocukluk çağının en önemli nörogelişimsel bozukluklarındandır.

OSB’nin üç ana türü vardır bunlar : otizm, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB-BTA)’dır

OTİZM

üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır 

ASPERGER SENDROMU

 Sosyal etkileşimde güçlüklerle giden ve yenileyici ilgi alanlarıyla seyreden otistik bir spektrum bozukluğudur.Otizmin daha hafif düzeyde izlendiği bir türdür  fakat bu sendromda konuşma bozukluğu ve zihinsel engellilik söz konusu değildir. 

 Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk YGB-BTA

belirtileri ‘YGB’ belirtileri ile açıklanabilen ancak diğer bozukluklardan biri altında sınıflandırılamayan bozukluklar için kullanılan bir tanıdır. Genellikle otizmden daha az şiddetlidir ve otizm ile benzer belirtilere sahiptir.

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir ?

 

Çocuğunuzun :

Başkalarıyla göz teması kurmaması ya da çok kısıtlı göz teması kurması ,

 İsmi söylendiğinde ilgisini çekmemesi ,

 Söyleneni işitmiyor gibi davraması, yanından uzaklaşınca fark etmemesi ,

Ebeveynlerinin yüz ifadelerine kısıtlı tepki vermesi,  gülünce geri gülmemesi ,

Taklit etmemesi ya da çok sınırlı taklit becerisi olması ,

Gözlerinin bir şeye takılıp kalması ,

Parmağıyla işaret ederek istediği şeyi göstermemesi , 

 Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmemesi ,

Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemesi ve katılmaması , 

Konuşmada akranlarının gerisinde kalması ya da garip biçimde konuşması ,

Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylemesi ,

Günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine aşırı tepki vermesi ,

Otizm spektrum bozukluğunun belirtilerindendir. 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Risk Faktörleri Nelerdir ?


 


Erkeklerin otizm geliştirme olasılığı kadınlardan yaklaşık dört kat daha fazladır.


Otistik bir çocuğu olan ailelerin, bozukluğa sahip başka bir çocuğa sahip olma riski daha yüksektir. 

 

Bazı tıbbi rahatsızlıkları olan çocuklar, normalden daha yüksek otizm benzeri semptomlar geliştirme riskine sahiptir

 

26. haftadan önce doğan bebeklerin otizm spektrum bozukluğu riski daha yüksek olabilir.

 

Daha büyük yaştaki ebeveynlerden doğan çocuklar ile otizm arasında bir bağlantı olabilir

Otizm spektrum bozukluğu: Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

 

Otizm spektrum bozukluğunu tedavi edebilecek kesin bir yöntem yoktur. Ayrıca herkese uyan tek bir tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Mevcut tedavilerin amacı; otizm semptomlarını azaltarak, gelişimi ve öğrenmeyi destekleyerek, çocuğun işlev görme yeteneğini en üst düzeye çıkarmaktır.

 

Davranış ve iletişim terapileri:
 

Birçok program, otizm spektrum bozukluğuyla ilişkili sosyal, dil ve davranışsal zorlukları ele almaktadır. Bazı programlar, problemli davranışları azaltmaya ve yeni beceriler öğretmeye odaklanır. Diğer programlar, çocuklara sosyal durumlarda nasıl davranacaklarına veya başkalarıyla daha iyi iletişim nasıl kuracaklarını öğretmeye odaklanır. Uygulamalı davranış analizi, çocukların yeni beceriler öğrenmesine ve bu becerileri ödül temelli bir davranış sistemi aracılığıyla, birden çok duruma genelleştirmesine yardımcı olabilir.

 

 

 

Eğitim terapileri:


Otistik çocuklar genellikle, yüksek düzeyde yapılandırılmış eğitim programlarına iyi yanıt verirler. Başarılı programlar tipik olarak uzman bir ekibi gerektirir. Eğitim terapileri sosyal becerileri, iletişimi ve davranışı geliştirmek için çeşitli aktiviteleri içerir. Yoğun, bireyselleştirilmiş davranışsal müdahaleler hakkında eğitim alan okul öncesi çocuklar, genellikle iyi ilerleme gösterirler.

 

 

 

Aile terapileri:


Ebeveynler ve diğer aile üyeleri bu terapiler sayesinde; sosyal etkileşim becerilerini geliştiren, sorunlu davranışları yöneten ve günlük yaşam becerilerini ve iletişimi öğreten şekillerde çocuklarıyla nasıl oynanacağını ve etkileşimde bulunacağını öğrenebilirler.

 

 

Diğer tedaviler:


Çocuğun ihtiyaçlarına bağlı olarak, iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma terapisi, günlük yaşam aktivitelerini öğretmek için mesleki terapi, hareketi ve dengeyi iyileştirmek için fizik tedavi faydalı olabilir. Bir psikolog, sorunlu davranışları ele almanın yollarını ebeveynlere öğretebilir.

 

 

İlaçlar:


Hiçbir ilaç otizm spektrum bozukluğunun temel belirtilerini iyileştiremez, ancak belirli ilaçlar semptomları kontrol etmeye yardımcı olabilir


 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Yorumlar: (0)