Panik bozukluk ve Tedavi Yöntemleri

Yazar Leyla Kaya AlkılıçPsikolog • 25 Mart 2021 • Yorumlar:

Panik atak, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen, çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği bir korku veya sıkıntı nöbeti olarak tanımlanmaktadır. Belirtileri arasında çarpıntı, terleme, titreme, soluğun kesilmesi, ölüm korkusu, kontrolünü kaybedeceği ve çıldıracağı korkuları sayılabilir. Bu belirtiler kişi için oldukça dehşet verici olabilmektedir.

Panik atak tek başına psikiyatrik bir hastalık değil, bir belirti kümesidir. Kaza, patlama vs gibi durumlarda pek çok insan pek çok kez panik atak geçirebilmektedir. Ancak ataklar birden fazla kez yaşanmaya başladıysa ve kişi atakların olmadığı dönemde de endişe duymaya ve atakların sonuçlarıyla ilgili kaygılar yaşamaya başlarsa; panik bozukluktan söz edilebilmektedir.

Kişi bu kaygıların sonucunda, panik atak geçirme ihtimaline karşı çevresini düzenlemekte, atak geçirirse yardım alamayacağını düşündüğü ortam ve durumlardan kaçınarak aslında hayatını kısıtlamaktadır. Agorafobi olarak adlandırılan bu durum ise, panik atağın bir kısırdöngüye girmesine sebep olmaktadır. Bilişsel açıdan bakıldığında, bedensel duyumların (çarpıntı, titreme, nefes alamama vs gibi) felakete dönük biçimde yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıkan yoğun korku, belirtilerin şiddetini artırmakta ve bu da felakete olan inancı pekiştirmektedir.

Panik bozukluğun neden ortaya çıktığı ile ilgili net bir yanıt olmasa da, biyolojik, psikolojik veya çevresel faktörlerden kaynaklanabildiği söylenebilir.

Panik bozukluk, tanı konulduktan sonra uygun tedavi yöntemleri ile kolayca kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Panik bozukluk için iki tedavi ön plana çıkmaktadır: İlaç tedavisi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi.

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; ilaç tedavisinin etkinliği kanıtlanmış olmakla birlikte, tedavinin kalıcılığı açısından terapi sürecinin de eşlik etmesi önemli görülmektedir.

Panik bozukluk için en etkili terapi yöntemlerinden biri olan Bilişsel Davranışçı Terapi ile danışanın, panik atakları hakkındaki yanlış bilgi ve düşüncelerinin değiştirilmesi ve kişinin belirtileri ile korkmadan baş edebilmesi sağlanmaktadır.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)