Rotavirüs İshali ve Rotavirüs Aşılaması

Akut ishaller, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda önemli bir nedenidir. İshalde etkenler virüsler, bakteriler, parazitler ve mantarlar olabilmektedir. Birçoğu su kaynakları, kanalizasyon sistemleri ve kişisel hijyenle ilişkili olarak görülmektedir. Viral etkenler içinde rotavirüsü ilk sırada yer almaktadır. Rotavirüs fekal oral (yetersiz hijyen yoluyla) bulaş, damlacık yolu (grip gibi- insandan insana olabileceği gibi) ve eşyalar aracılığıyla da olabilir. Dünyada rotavirüs ishali nedeni ile yılda yaklaşık 440.000 çocuk ölümü olmakta, 2 milyon çocuk hastaneye yatmakta ve 25 milyon polikliniğe başvurmaktadır. 5 yaş altı çocuk ölümlerinin hala en sık 2. nedenini ishaller oluşturmaktadır. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyreder. Dünya genelinde, bu yaş grubunda ağır ishallerin en sık nedeni rotavirustur. Gelişmekte olan ülkelerde rotavirüse bağlı ölümler daha yüksek oranda görülmektedir. Ülkemizde rotavirüs en sık 0-24 ay ve ikinci sıklıkla 24-60 ay arasında görülmektedir. Rotavirüs ishalleri bölge, mevsim ve iklimden etkilenmekte olup daha sık kış ve ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Rotavirus enfeksiyonu 1-3 günlük kuluçka periyodundan sonra ateş ve kusmayı izleyen sulu ishalle karakterize bir klinik tabloya neden olur. Diğer bütün viral etkenlere göre daha ağır ishale yol açar. Çocukların hemen hemen hepsi ilk 5 yaş içinde en az 1 kez rotavirüsle enfekte olmaktadır. İlk 3 aydaki bebeklerde sık görülmemesi anne sütünün koruyucu etkisi nedeniyledir. İlk rotavirus enfeksiyonu, şiddetli yineleyen rotavirüs enfeksiyonlarını engellese de tam koruma sağlamadığı için, en az iki/ üç doz aşı yapılması gereklidir.

AŞILAMA

İki ya da üç dozluk tam doz aşı şemasını tamamlamamış bebeklerde rotavirus ishali geçirmiş olsalar dahi şemanın tamamlanması önerilmektedir. Çünkü doğal enfeksiyonlar sonrası koruyuculuk sınırlıdır. Daha önce farklı marka ile aşılanmış bebeklerde aynı aşının temin edilememesi halinde mevcut aşı ile aşılamaya devam edilmelidir. Daha önce yapılan aşı serisi bilinemiyorsa 3 dozluk aşı serisi gibi tamamlanmalıdır.

Sağlıkla kalın…

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Levent Altunay Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)