Adres

Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy
Biruni Üniversite Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Venöz Dupleks Ultrasonografisi

Eko(Ekokardiyografi)

Kalp Transplantasyonu +84 daha fazla

Hemaferez

Enjeksiyon Im

Karotis Endarterektomi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Aort Yetmezliği
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Konum: Biruni Üniversite Hastanesi Kalp krizi

Kalp krizi geçirerek gittiğim hastane de hemen beni anjio ya alıp kapalı damarıma stend takarak tedavi eden hocam a sonsuz teşekkürler bende bir doktor abisiyim ama ben böyle sevecen tatlı dilli Güler yüzlü ve mesleğinde çok başarılı birini görmedim hocam Emrah beyin eline emeğine sağlık
Ahmet YILDIZ


Hizmetler

Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Hemaferez


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Enjeksiyon Im


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Anjiyografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Nebulizatör


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Arteriografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kardiyoversiyon


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Anjiyoplasti


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kardiyak Stent


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Ablasyon


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Aterektomi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Homogreft Kapak


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Venografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Eforlu Ekg


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Holter Izlemi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Homosistein


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Komissürotomi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalp Nakli


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Anjiyogram


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Ekg


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Perikardiyosentez


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kolesterol Testi


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Beşyol Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:10 Florya, Bakırköy

Biruni Üniversite Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Konum: Biruni Üniversite Hastanesi Kalp krizi

Kalp krizi geçirerek gittiğim hastane de hemen beni anjio ya alıp kapalı damarıma stend takarak tedavi eden hocam a sonsuz teşekkürler bende bir doktor abisiyim ama ben böyle sevecen tatlı dilli Güler yüzlü ve mesleğinde çok başarılı birini görmedim hocam Emrah beyin eline emeğine sağlık
Ahmet YILDIZ


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Aort Yetmezliği
Tümünü göster