Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ambulatuvar Kardiyak Izleme +77 daha fazla

Anjiyografi

Anjiyogram

Anjiyoplasti

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Atrial Fibrilasyon
  • Kalp Hastalıkları
  • Viral Enfeksiyon
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyogram


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyoplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Arteriografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Eforlu Ekg


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ekg


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Enjeksiyon Im


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Hemaferez


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Holter Izlemi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Homogreft Kapak


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Homosistein


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Nakli


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Pili Takılması


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Stent


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyoversiyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kolesterol Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Komissürotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nebulizatör


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perikardiyosentez


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Tam Kan Sayımı-Hemogram


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Venografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


X-Ray


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
4 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
E
Konum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anjiyografi

Kızımın doğuştan ASD si (Atrial septal defect) vardı. 8 aylıktan itibaren Ergün Bey kontrol etti. 7 yaşında delik 10mm iken kapatıldı. Simdi 10 yasında artık kontrol aralıkları 5yılda bire indi. Hersey yolunda. Tum surec boyunca Ergun Bey'in ilgisi ve bilgisi cok güven vericiydi. Hocanın, kendisi gibi mesleğine hakim, işini iyi yapan nice hekimler yetiştir-diği/eceğinden çok eminim. Hayır dualarım hep onunladır.


Konum: başka bir yer Çocuk Kalp Hastalıkları

Ergün Hocam mükemmel biri. Çocuk hst tarafından kalbinde üfürüm olabilir sözü ağlamaktan bitmiştik. Muayene sonrasında ise mutluyduk . İyi ki sizi tanımışız diyerek ayrılıyorduk. Evet kalpte üfürüm varmış. Endişelenmemiz gerektiğini şahane anlattı. İçimizi çok rahatlatmıştı. Söylediği gibi 6 ay sonra gittiğimizde tamamen iyileşmişti.


A

Bebeğimizi size getirdiğimizde sadece 5 günlüktü ve Rabbim iyi ki sizin gibi mükemmel bir insanı karşımıza çıkardı.Önce yüce Allah sonra sizin sayenizde kızım şuan tam 15 yaşında ve hala size düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmaktayız.Sizin gibi işinin ehli doktorlar oldukça daha nice kalpler atmaya devam edecek.Asya Atış ve ailesi size her an her dakika teşekkürü bir borç biliriz.


H

siz den allah razıolsun buğun çocugum yaşıyosa önce allah sora sizin sayenizde çok iyi mukemel bir doktorsunuz batuhan emre bulut


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Atrial Fibrilasyon
  • Kalp Hastalıkları
  • Viral Enfeksiyon
Tümünü göster