Adres

Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, Küçükçekmece , İstanbul
Özel Rumeli Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +81 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • Bayılma
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Ablasyon


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Anjiyografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Anjiyogram


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Anjiyoplasti


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Arteriografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Aterektomi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Ekg


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Enjeksiyon Im


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Hemaferez


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Holter Izlemi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Homogreft Kapak


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Homosistein


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalp Nakli


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kardiyak Stent


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kardiyoversiyon


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Kolesterol Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Komissürotomi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Nebulizatör


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Perikardiyosentez


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Venografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak No:11 Sefaköy, İstanbul

Özel Rumeli Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
K

Superbir doktordur hem kisiligiyle hem doktorluguyla cok basarili cokta ilgilidir herkese tavsiye ederim verdigi ilaclardan vok iyi cevap aldim Kendimi daha iyi hissediyorum iyiki tanimisim


I

babamın 7 yıldır yüksek tansiyonu vardı. çok doktor gezdik istanbulla hocalara götürdük ama hiçbir işe yaramadı.tavsiye üzere Fatih beye götürdük 25lerdeki tansiyon 13 lere düştü babam da şuan çook iyi Allah ondan razı olsun diğerleri nasıl doktorluk yapıyor anlamıyorum.


K

Ben kalp ağrısından gittim ekg çekildi ve sonra eko çekti çok iyi bir doktor.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • Bayılma
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster