Adres

Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul
Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Hakan Ergün kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Ritim Bozukluğu
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Anjiyografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Anjiyogram


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Anjiyoplasti


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Anterior Mediastinotomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Arteriografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Aterektomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Damar Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Eforlu Ekg


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Ekg


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Endarterektomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Endovasküler Cerrahi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Femoropopliteal Bypass


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Filebografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Hemaferez


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Holter Izlemi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Homogreft Kapak


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Homosistein


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Jackson Pratt Dren


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kardiyak Stent


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kateter Yerleştirme


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Kolesterol Testi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Komissürotomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Laparoskopi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Laserasyon Onarımı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Mitral Kapak Tamiri


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Nebulizatör


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Norwood Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Perikardiyosentez


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Preoperatif Değerlendirme


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Robot Destekli Cerrahi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Robotik Cerrahi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Ross Ameliyatı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Skleroterapi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Torakotomi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Transkateter


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Vasküler Cerrahi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Venografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Şişli Etfal Hastahanesi Sokagı, İstanbul

Uzm.Dr.Hakan Ergun Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
30 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
M

DOÇ.DR.HAKAN ERGUN Hocamıza tavsiye üzerine gittik ,randevu alabilmek zor olmuştu ancak iyiki gitişiz;
bize hastalıgımızla ilgili her konuyu acıklıyarak tedavimizi yaptı, hocamızın hastası oldugunuzda ailesinde bir birey gibi önemsiyor ,
TEŞŞEKÜRLER ...
BAYER AİLESİ


S

HOCAMIZA KOCAELİ TIP FAKÜLTESİNDEN YÖNLENDİRDİLER , GİTMEDİGİMİZ UZMAN HEKİM KALMAMIŞTI KÜÇÜK TUANAMIZ İCİN AMA BİR TÜRLÜ CÖZÜLEMEMİŞTİ RAHATSIZLIGI, HOCAMIZ BİR CERRAHİ MÜDAHELE VE 1 AY HASTAHANE DE TUTARAK KIZIMIZI YAŞAMA DÖNDÜRDÜ ŞİMDİ O DA YAŞITLARI GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADI ..HOCAMIZA NASIL TEŞŞEKKÜR ETSEK AZ NE YAZSAK AZ , BÖYLE HEKİMİ DÜNYADA BULMAK ZOR..SAYGILAR..


S

Hocamizi tavsiye ettiklerinde moralimiz bozuk, umudumuz azalmış , ümidimizde tükenmek üzere idi .. 8 yaşındakı kızımızı yıllardır goturmedigimiz yer kalmadı ama kızımızın rahatsızlıgına kesin ve kalıcı bır çözüm bulunamamıştı, Kocaeli Tıp Fakültesinden Dr.Hakan Ergun un muhayinehanesinin adresini aldık ve ordaki proflar bize kendisini tavsiye etiler,3 aylık bir tedavi sürecinden sonra kızımız iyileşti bir mucize gercekleşti,, ama o mucizeyi yapan dokturumuza ne kadar teşşekür etsek ailece azdır..


B

Hocamıza tavsiyem üzerine gıttık , ıyıkıde gitmişiz , konusunda bu kadar bilgili , cıddı ve yetenekli olan bır hekim ile tanışmamıştık, yurt dışı ve yurt icinde çözülemiyen rahatsızlığımızı tedavi etti ,, şükran borçluyuz ailece..tavsiye ederim hocamızı..


I

Hocam umarım okursunuz , size kızımızı hayata dondurdununuz için ne diyebileceğimizi ailem olarak bilemedik iyiki sizin olduğunuz bir saate üniversite hastahanesine gelmişiz ,, Size uzun bir ömür dilerim ki daha çok hayattlar kurtarınız ...Saygılar ,,


H

Hocamız ihtisası olan her konuda üstün bilgi. ,beceri,yetenek,ongörü ve eşsiz ellere sahip , iyiki sizi tavsiye etmişler 8 yasındaki kızımızı yasama dondurdunuz nasıl teşşekkur etsek azdır ..ailemizden birisiniz sizi cok cok seviyoruz hakan hocam....,


A

DEGERLİ HEKİMİMİZ İLE TANIŞTIGIMIZDA HAYATIMDAN UMADUM KESİLMİŞ 2-3 HAFTAYA ÖLÜMÜM BEKLENİYORDU, BANA UYGULADIGI CERRAHİ VE DAHA SONRA İLAC TEDAVİLERİ İLE HAYATA YENİDEN BAŞLADIM .MİNNETARIM. ALİ GERMİYAN


D

USTAD İYİKİ SİZİ ONERMİŞLER AMERİKADAN BİLE BİZE ADINIZ VERİLDİ , BUYUK BİR CERRAHI TANIMAK VE HASTASI OLMAK BİR ONURDUR ..SAYGILAR..DR SANDRA MCGİLL MD.


V

DEGERLİ HOCAM OGLUMUZUN KOPAN KOL VE BACAGINI BAŞARI İLE DİKTİNİZ VE OGLUMUZ İYİLEŞTİ, SİZİ NE KADAR TEŞŞEKÜR ETSEK AZ... SİZ COK COK COK ÜSTÜN BİR CERRAHSINIZ..KADAYIFCIOGLU AİLESİ..


1

HOCAM BU YILINIZI GENC MESLEKTAŞLARINIZA AYIRDINIZ , BU ERDEMİNİZ SİZDEN BİZ GENC HEKİMLERE MİRAS , HOACM HEP DERSİNİZKİ '' HAYAT DAGA TIMANMAK GİBİGİR , TIMANDIKCA ,YORULURSUN NEFES NEFESE KALIRSIN AMA GÖRÜŞ ACIN GENİŞLER'' BU SÖZÜNÜ BİLE BİZ GENC CERRAHLARA BİR HAZİNE ...ÇANNAKKALE 18 MART ÜNİVERSTESİ TIP FAKÜLTESİ TUM OGRENCİLERİ ....SAYGILAR..


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Hakan Ergün kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Kapağı Hastalıkları
  • Kalp Ritim Bozukluğu
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Tümünü göster

Diğer içerikler