En Güncel Görüş

Ö

SAYIN BURAK HOCAM AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HERKES GİBİ BANADA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ VE ALAKAYA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILARIZIN DEVAMINI DLERİM.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.


Adres

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Endarterektomi

Korda Ve Papiler Kas Onarımı

Laserasyon Onarımı +121 daha fazla

Anjiyografi

Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)

Aritmide Ablasyon Tedavisi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Arkus Aorta Anevrizması
 • Emboli
 • Diyabetik Ayak
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Ö

SAYIN BURAK HOCAM AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HERKES GİBİ BANADA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ VE ALAKAYA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILARIZIN DEVAMINI DLERİM.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.


Hizmetler

Endarterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Laserasyon Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Bypass Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homosistein


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapakçığı Tamiri


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapağı Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Cox-Maze Prosedürü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Jackson Pratt Dren


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


David Ameliyatı (Prosedürü)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Periferal Vasküler Bypass


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yüzeyel Ekokardiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyoversiyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Im


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Endarterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapakçığı Değişimi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Kateterizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ross Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transjugüler Şant (Tips)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mekanik Protez Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Stent


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Plazmaferez(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transkateter


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nükleer Stres Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Pacemarker Implantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Variköz Ven Skleroterapisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anterior Mediastinotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mikrovasküler Kırpma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Efor Treadmil Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Skleroterapi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Alt Ekstremitelerde Venografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Tümörü Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kolesterol Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Esd (Sedimantasyon)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Damar Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Arteriografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Triküspid Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Norwood Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Hemaferez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Arteriyel Switch Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bebek Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Çocuk Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nebulizatör


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Konjenital Kalp Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robotik Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Disseksiyon Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Preoperatif Değerlendirme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Iv


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ross - Konno Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Laparoskopi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektrofizyolojik Test


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eko(Ekokardiyografi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokardiyal Biyopsi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homogreft Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perikardiyosentez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Da Vinci Robotik Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kateter Yerleştirme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner By-Pass Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robot Destekli Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Torakotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Balon Valvüloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Elektrolit Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eforlu Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Vasküler Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Femoropopliteal Bypass


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Transplantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Biventriküler Pacemarker


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Holter Izlemi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mitral Kapak Tamiri


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekogram(Ultrason)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mikrovasküler Oklüzyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Endovasküler Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Filebografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ultrasonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Ö

SAYIN BURAK HOCAM AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HERKES GİBİ BANADA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ VE ALAKAYA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILARIZIN DEVAMINI DLERİM.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Arkus Aorta Anevrizması
 • Emboli
 • Diyabetik Ayak
Tümünü göster