Adres

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Diyabetik Ayak
  • Karotis
  • Abdominal Aort Anevrizması
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Alt Ekstremitelerde Venografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anterior Mediastinotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Arteriografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Arteriyel Switch Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Balon Valvüloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bebek Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Biventriküler Pacemarker


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Cox-Maze Prosedürü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Da Vinci Robotik Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Damar Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


David Ameliyatı (Prosedürü)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Disseksiyon Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Efor Treadmil Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eforlu Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eko(Ekokardiyografi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekogram(Ultrason)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektrofizyolojik Test


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Endarterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Endovasküler Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Im


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Iv


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Esd (Sedimantasyon)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Femoropopliteal Bypass


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Filebografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Hemaferez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Holter Izlemi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homogreft Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homosistein


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Jackson Pratt Dren


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Bypass Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapakçığı Değişimi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapakçığı Tamiri


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapağı Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Transplantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Tümörü Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Elektrolit Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Kateterizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Stent


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyoversiyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Endarterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ultrasonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kateter Yerleştirme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kolesterol Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Konjenital Kalp Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner By-Pass Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Laparoskopi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Laserasyon Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mekanik Protez Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mikrovasküler Kırpma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mikrovasküler Oklüzyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mitral Kapak Tamiri


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokardiyal Biyopsi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nebulizatör


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Norwood Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nükleer Stres Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Pacemarker Implantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Periferal Vasküler Bypass


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perikardiyosentez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Plazmaferez(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Preoperatif Değerlendirme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robot Destekli Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Robotik Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ross - Konno Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ross Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Skleroterapi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Torakotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transjugüler Şant (Tips)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transkateter


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Triküspid Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Variköz Ven Skleroterapisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Vasküler Cerrahi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yüzeyel Ekokardiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Çocuk Kalp Ameliyatları


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Görüşler

Bu sağlık profesyoneli ile randevunuz gerçekleşti mi?

Deneyiminizi anlatan görüşünüzü paylaşın. Yüzlerce hasta ve danışan size minnettar olacaktır.

Görüş ekleyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Diyabetik Ayak
  • Karotis
  • Abdominal Aort Anevrizması
Tümünü göster