Adres

Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi
Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Taşikardi
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Anjiyografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Anjiyogram


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Anjiyoplasti


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Arteriografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Aterektomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Damar Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Eforlu Ekg


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Ekg


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Endarterektomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Enjeksiyon Im


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Filebografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Hemaferez


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Holter Izlemi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Homogreft Kapak


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Homosistein


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kardiyak Stent


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kardiyoversiyon


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Kolesterol Testi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Komissürotomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Laparoskopi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Nebulizatör


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Perikardiyosentez


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Robotik Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Ross Ameliyatı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Skleroterapi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Torakotomi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Transkateter


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Venografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Kükürt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Konca Sokak No:2, Osmangazi

Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
70 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi acil kalp ameliyatı

babam mustafa yenikan 2,ci kalp krizini geçirmiş ve balıkesirde yoğun bakımda yatarken doktorlar ameliyat olmassa fazla yaşamauyacagını ama ameliyat olursada çok riskli olduğunu masada kalabileceğini söylediler .

bizde arayışa girdik ve kime danışsak ki doktorlar bile bursa aritmi kalp hastanesi ve dr. MEHMET HALİT ANDAÇ ,ı
tavsiye ettiler .
geldik dakikada yaparız problem yok dedi ve 2 gün sonra babam maaşallah yerinde duramıyor ağrı yok sızı yok sanki açık baypas olmamamış gibi .
allah razı olsun halit hocamızdan ve 2 . kat hemşirelerinden çok memnun kaldık hepsi çok iyileR


M
Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi Eşim diyabetik ayak

Başka doktorların uğraşmak istemeyip bileklen kesilmesi gerek dediği hastayi sabirla saygiyla uğraşıp tek parmağa indiren gönül rahatlığıyla ALLAH RAZI OLSUN diyebilecegim bursanin en iyi doktoru .


Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi

İki hafta önce annem by pass amilyatı gerçekleşti üç damarı değişti annem şeker tansiyon hastası başka doktorların çok zor bir amilyat olacagını söylediği amilyati sorunsuz bir şekilde atlattık annem çok iyi şimdi öncelikle Prof.Dr.Mehmet Halit Andaç hocamızdan allah razı olsun çok iyi bir doktor bursanın meleği çok teşekkür ediyorum


Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Bugün babamın by pass ameliyatı gerçekleşti ve 4 damarı değişti. Öncelikle Prof. Dr. M. Halit Andaç hocamızdan Allah razı olsun. Hastamızı başka hastahaneden getirdik ve kendisi bizlerle birebir yakından ilgilendi ve tüm bilgileri paylaştı. Çok şükür bugün de ameliyatımız başarılı geçti. Kendisini zaten tavsiye referanslar ile bulduk, Allah bizim karşımıza çıkardı... Yaptığı işin büyüklüğünün tarifi yok, Allah razı olsun... Tüm hastalara acil şifalar dilerim- Furkan Bostancı


Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Yıllar önce ağır kalp krizi geçiren babam şokla hayata döndü. İkinci bir kalp krizi sonra Halit Hocanın sihirli ellerine teslim ettik.Dediği gibi babamızı bize sağ salim teslim etti. Babam şu an hızla iyileşiyor. Bursa için büyük bir şans Halit Hoca.. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.. A. Aykan


Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

BURSADAKI MELEK
Halit Andaç hocamız babamın diğer özel hastanelerin riskli dediği ameliyatı sorunsuz bir şekilde yaptı.Babam iki günde ayağa kalktı.kendisine ne kadar tşk etsek az.Iyiki hocamız var iyiki yollarımız özel çekirge kalp aritmide kesişti.
Ş.Er Aykan


M
Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi

Kıbrıs Gazilerimizden Babamın (69 yaşında) geçirdiği ağır kalp krizi sonrası bir çok profesörün yüksek riskli diyerek imtina ettiği ameliyatını çok şükür başarılı bir şekilde tamamladı.
Bugüne kadar bir çok yakınımın tedavisi vesilesiyle farklı farklı hastanelerde bulunan biri olarak belirtmeliyim ki doktorun işinde iyi olmasının yanında gerek hasta gerek yakınları ile iletişimi de çok önemli!
Bu bağlamda da başhekim olarak kendisini ve personellerini tebrik, takdir ve teşekkür ederim.


M
Konum: Özel Çekirge Kalp Ve Aritmi Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

Babam'ın Başarılı geçen Kalp Ameliyatında Emeği Geçen Başta Profosör Doktor Mehmet Halit Andaç'a Bursa Kalp ve Aritmi hastanesi Personeline Sonsuz teşekkür ederiz.Eşi benzeri bulunmayan kahraman!!!


D

Çok değerli Halit Andaç hocam,
İzmirden bir dişhekimi olarak Bursa'ya gelip, kalbimi size emanet ettim. Aslında sadece bir organ olarak değil, kalbimin maneviyatını da size teslim edip, tedavim sonrası sağlıklı ve mutlu bir şekilde İzmire geri döndüm.
Şu an muayenehanemde size nasıl teşekkür edebilmenin çaresizliği içindeyim. Hani derler ya; kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim...
Gerek hekimliğinizin tartışılmaz başarısı,gerekse mükemmel kişiliğiniz ve insanlığınız için inanın referansa hiç gerek yok.. Sizle göz temasına gelmek bile yeterli. Gözlerinize yansımış bu değerler..
Herşey için çok teşekkürler Halit hocam..
Kendinize çok iyi bakın.. Bakın ki; güvende hissetsin kendini,bendeki bu yürek..
Hekim olmamın en güzel hazzını yaşattınız.. Sizi tanıyıp, Sizin gibi bir hekimle aynı sağlık çatısı altında olmakla.. Sevgiler..
Diş Hekimi Sarper Gürol


Mehmet Halit Andactan Allah razi olsun elleri dert gormesin.. 2,5 ay once annemi kalp ameliyati yapti sukur cok iyi..


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Taşikardi
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster