Mesut Kösem, Kalp Ve Damar Cerrahisi İstanbul

Op. Dr. Mesut Kösem

Kalp ve damar cerrahisi


Adres

İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul
Acıbadem International Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Opr.Dr. Mesut Kösem, Acıbadem International Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Mitral Darlığı
  • Taşikardi
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Anjiyografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Anjiyogram


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Anjiyoplasti


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Arteriografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Aterektomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Damar Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Eforlu Ekg


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Ekg


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Endarterektomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Enjeksiyon Im


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Filebografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Hemaferez


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Holter Izlemi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Homogreft Kapak


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Homosistein


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Jackson Pratt Dren


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kardiyak Stent


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kardiyoversiyon


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kateter Yerleştirme


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Kolesterol Testi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Komissürotomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Laparoskopi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Laserasyon Onarımı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Nebulizatör


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Norwood Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Perikardiyosentez


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Robotik Cerrahi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Ross Ameliyatı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Skleroterapi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Torakotomi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Transkateter


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Vasküler Cerrahi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Venografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


İstanbul Caddesi No:82 Yeşilköy, İstanbul

Acıbadem International Hastanesi

Görüşler

Op. Dr. Mesut Kösem isimli sağlık profesyoneli ile randevunuz gerçekleşti mi?

Deneyiminizi anlatan görüşünüzü paylaşın. Yüzlerce hasta ve danışan size minnettar olacaktır.

Görüş ekleyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Opr.Dr. Mesut Kösem, Acıbadem International Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Mitral Darlığı
  • Taşikardi
Tümünü göster