Adres

Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler
Özel Hizmet Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +120 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ve Damar Hastalıkları
  • Kalp Çarpıntısı
  • Kangren
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyogram


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyoplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Arteriografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aterektomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Damar Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Eforlu Ekg


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ekg


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Endarterektomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Filebografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Hemaferez


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Holter Izlemi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Homogreft Kapak


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Homosistein


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Stent


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kolesterol Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Komissürotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Laparoskopi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nebulizatör


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perikardiyosentez


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Robotik Cerrahi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ross Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Skleroterapi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Torakotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Transkateter


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Venografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
N
Konum: Özel Hizmet Hastanesi Lazerle Varis Tedavisi

harika bir doktor cok ilgili guler yuzlu tatli dilli varis tedavisi icin gidiyorum ve cok memmunum allah razi olsun


S
Konum: Özel Hizmet Hastanesi Varis Tedavisi

Gül ailesi olarak varis tedavisi için gittiğimiz doktorumuz bizimle özel hastanedeymiscesine ilgilenip, sorunun tespiti ve çözümü için seçtiği yöntemlerden de memnun bırakarak, operasyonlardan kısa bir süre sonra da hayatımıza mutlu bir şekilde kaldığımız yerden devam etme fırsatını verdiği için ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.
Dip Not: Sistemin kolay kolay bozmayacağı bir doktorumuzdur. Şiddetle tavsiye ederim.
Saygılarımla Seyit..


E
Konum: Özel Hizmet Hastanesi

Doktor Bey, devlet hastanelerinde karşılaştığım en iyi doktorlardandır. Her sorumu güleryüzle dikkate alarak dinledi ve yanıt verdi. Güvenilecek bir doktor.


Konum: Özel Hizmet Hastanesi Varis Tedavisi

Kendinizi özel bir hastane de muayene ediliyor gibi hissediyorsunuz.Oldukça ilgili ve alakalı..G.ORHAN


Konum: Özel Hizmet Hastanesi Lazerle Varis Tedavisi

Tek kelimeyle mükemmel ,cok ilgili harika bir dr.Cok ilgili ve duyarlı.Boyle dr.larimizin artmasi dilegiyle .


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Ve Damar Hastalıkları
  • Kalp Çarpıntısı
  • Kangren
Tümünü göster