Son 30 gün içerisinde 607 profil ziyareti var

Adres

Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya
Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Acıbadem Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, + 18 daha fazla
0850 333.....

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +85 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Ramazan Atak Özel Akay Hastanesinde ve hizmet vermektedir


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • .

Fotoğraflar


Bilinen diller

İngilizce

Hizmetler

Normal randevu


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kardiyoversiyon


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Venografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Nebulizatör


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Hemaferez


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Aterektomi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Anjiyografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kolesterol Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Holter Izlemi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Perikardiyosentez


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Enjeksiyon Im


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kardiyak Stent


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Homogreft Kapak


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Nakli


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Ablasyon


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Homosistein


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Komissürotomi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Arteriografi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Ekg


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Eforlu Ekg


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Anjiyogram


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Anjiyoplasti


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:4, Çankaya

Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
15 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
Y
Konum: Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi Stent(Koroner Anjiyoplasti)

Candan babacan ve bir okadar işinin ehli bir dr.ben sakaryadan kendisine tavsiye üzerine gittim kimsenin cesaret edemediği damarıma stendi çok dikkat ve çaba ile 1 adet degil tam 3 adet stend yaptı her zaman ilgilendi ve şuan 3 yıl atadan sonra tekrar gittim farklı damarıma 2 srtend daha taktı kendim şeker hastası tansiyon hastası ve by pss ameliyatı geçirmiş olduğumdan her dr un yapacağı bir işlem degil ama ramazan hocama rabbim bu hüneri vermiş herkese tavsiye ederim


E
Konum: Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi Normal randevu

Kendisi cok ilgili bir doktor. Aklimizdaki tum sorulari detayli olarak cevaplandirdi. Islemlerimiz de cok hizli bir sekilde sonuclandi. Kendisine tesekkur ediyoruz


M
Konum: Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi Normal randevu

Muyene sonrası detaylı bir açıklama yapılmadı yangından mal kaçırır gibi efor testi istedi efordan ne olduğu hakkında bilgi vermeden anju olmam gerektiğini söyledi anju oldum damarlar temiz olduğunu söyledi benim rahatsız olduğum şey hastaya ayırdığı zaman çok az bu konuda biraz daha fazla bilgi zan verilmesi gerktigini düşünüyorum.


S

Annemin kalp rahatsızlığı nedeni ile gittik ve Ramazan beyin yaklaşımı çok güzeldi alanında 1 numara kendisine teşekkür ediyorum


Ne yaptığını bilen tavrı güven veriyor. Hastasına arkadaşı gibi yaklaşıyor. "Muayeneni yaptın, anjioya gerek var mı" dedim; "Gerek var amcacığım" dedi. Varmış;. 3 stent taktı. Muhtemelen hayati tehlikeden kurtuldum. kendisine teşekkür borçluyum.


E

Değerli hocam 9 yıldır hem annemin hem babamın doktorudur,annem 9 sene önce kalp krizi geçirip hocamın sayesinde sağlığına kavustu çok şükür; babam 5 sene önce aynı şekilde kriz geçirip hocam sayesinde iyileşti hem hastalara göstermiş olduğu yakınlık hem alanındaki başarısı Ramazan hocamın değerini bir kat daha arttırır


N

Babama hiçbir doktor müdahale etmez denilen durumda getir ben onu rahatlatırım diyen ve dediğini de yapan bir doktor. O bir kahraman ona müteşekkirim, bize umut verdi babama da hayat. Çok teşekkürler Ramazan Hocam elleriniz dert görmesin...


Ş

Doç.Dr.Ramazan Atak Yakın ilgi ve alakanız için teşekkür eder, saygılar sunarım. Her zaman şükranla anacağım. Anjiyografi yapıldı ve stent takıldı. Şevket Özer


F

Ramazan bey hem doktorlugu hem de hastalara karsi tutumuyla oldukca iyi ve kaliteli bir doktor. Iki dedem de kendisine gittikten sonra baska arayisa girmediler. Ikisinin de ameliyatlarini yapti elleri dert gormesin.


N

ramazan bey den çok memnun kaldık kayınpederim in ayağı nerede ise kesilecekti ama sağolsun ramazan bey sayesinde gerek kalmadı teşekkürler ramazan bey son umut lu hastaların ramazan bey e uğramalarını tavsiye ediyorum


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Doç.Dr. Ramazan Atak Özel Akay Hastanesinde ve hizmet vermektedir


Tedavi edilen hastalıklar

 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • .

Deneyimler

 • Özel Akay Hastanesi
 • Cinnah Kalp Merkezi

Fotoğraflar


Bilinen diller

İngilizce