Adres

Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler
Özel Hizmet Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon
  • Reyno Sendromu
  • Hiper Tansiyon
Tümünü göster

Hizmetler

Mekanik Protez Kapak


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Homogreft Kapak


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Venografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Stent


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perikardiyosentez


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyoplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aterektomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Nakli


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Homosistein


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Eforlu Ekg


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ekg


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kolesterol Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Arteriografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Komissürotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ablasyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Anjiyogram


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Holter Izlemi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Nebulizatör


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Hemaferez


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Osmaniye Mevkii E5 Karayolu, Bahçelievler

Özel Hizmet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan

Sayın hocamıza annemin göğüs ve sırt ağrısı şikayeti ile başvurduk çok kısa sürede bütün tahlil ve tetkikleri yaparak anjiyo yapılmasına karar verdi anjiyo neticesinde de açık kalp ameliyatının acil olarak yapılmasına karar verildi.Bu zaman zarfındaki nezaketi,sakinliģi,teşhisi en dogru ve en iyi şekilde koyma çabası,hastayı ve biz yakınlarını çok rahatlattı kendisine minnettarız.Suat hocam branşındaki en değerli en saygın hocadır.Teşşekkürler(muradiye sevginer ve kızları)


M

Memorial Hizmet Hastanesinde kendisiyle tanıştım.Kalp krizi sonrası anjiyo ve stent takma operasyonumu gerçekleştiren Sayın Dr.Suat Altınmakas tanıdığım en nazik,anlayışlı,hasta psikolojisini çok iyi değerlendiren bir hekim.Aynı zamanda hasta yakınlarına da desteği mükemmel bir insan.Kendisine beni hayata döndürdüğü için çok teşekkür ederim.Başarılı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.
Mukaddes Aydemir (24 Kasım 2014))


M

Geçirmiş olduğum bypas ameliyatından sonra sonra Anadolu tıp merkezinde tanışıp hastası olduğum daha sonra Beylik düzü Medicana hastanesine kadar takip ederek tedavisine devam ettiğim, ancak İçel'e gitmesinden dolayı bana gerekli yerleri tavsiye ederek en iyi tedaviyi almamı sağlayan Sayın doktoruma saygılarımı ve şükranlarımı sunar' Başarılarla dolu,sağlıklı mutluluk dolu seneler dilerim.( Hocam dönmüşsünüz ne olur yeni adresiniz]


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Yüksek Tansiyon
  • Reyno Sendromu
  • Hiper Tansiyon
Tümünü göster