Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon, Çukurova