Adres

Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy
Acıbadem Bakırköy Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Komissürotomi

Kardiyak Anjiyografi

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +120 daha fazla

Transkateter

Torakotomi

Robot Destekli Kardiyak Prosedürler

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Anevrizma
  • Kronik Venöz Yetmezliği
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Komissürotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transkateter


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Torakotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyoplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Venografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Homosistein


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Eforlu Ekg


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Stent


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ross Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Damar Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ekg


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Endarterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robotik Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyogram


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kolesterol Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Filebografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Skleroterapi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Laparoskopi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Homogreft Kapak


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perikardiyosentez


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nebulizatör


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Hemaferez


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Holter Izlemi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Arteriografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Anevrizma
  • Kronik Venöz Yetmezliği
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster