Adres

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye
Özel Hisar Intercontinental Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Allianz Sigorta, + 20 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Aterektomi

Endarterektomi +127 daha fazla

Alt Ekstremitelerde Venografi

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Sıkışması
  • Karotis
Tümünü göster

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Endarterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Alt Ekstremitelerde Venografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyogram


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyoplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anterior Mediastinotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Arteriografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Enjeksiyon Im


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Balon Valvüloplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Biventriküler Pacemarker


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Da Vinci Robotik Cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Efor Treadmil Testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Eforlu Ekg


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ekg


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ekogram(Ultrason)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Elektrofizyolojik Test


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Enjeksiyon Iv


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Femoropopliteal Bypass


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Filebografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Hemaferez


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Holter Izlemi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Homogreft Kapak


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Homosistein


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Jackson Pratt Dren


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Bypass Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Kapakçığı Değişimi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Transplantasyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kan Elektrolit Testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak Stent


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyoversiyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis Endarterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis Ultrasonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kateter Yerleştirme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kolesterol Testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Komissürotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner Anjiyogram


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mikrovasküler Oklüzyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nebulizatör


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nükleer Stres Testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perikardiyosentez


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan Komissürotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Venografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Preoperatif Değerlendirme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robot Destekli Cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robotik Cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Skleroterapi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Torakotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transjugüler Şant (Tips)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transkateter


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Variköz Ven Skleroterapisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Laserasyon Onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Laparoskopi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ross - Konno Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mekanik Protez Kapak


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner By-Pass Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp Tümörü Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Disseksiyon Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Endovasküler Cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


David Ameliyatı (Prosedürü)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mitral Kapak Tamiri


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ross Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Damar Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Konjenital Kalp Cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Çocuk Kalp Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bebek Kalp Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Norwood Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Arteriyel Switch Ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Vasküler Cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Lazerle Varis Tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Lazer İle Varis Tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Randevu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ameliyatsız Varis Tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Dikişsiz Varis Tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Sıkışması
  • Karotis
Tümünü göster

Bu doktor/uzman mısınız?

Profili düzenle veya yönet