Adres

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye
Özel Hisar Intercontinental Hospital (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Allianz Sigorta, + 20 daha fazla

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Aterektomi

Endarterektomi +127 daha fazla

Alt ekstremitelerde venografi

Ambulatuvar kardiyak izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Sıkışması
  • Karotis
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Alt ekstremitelerde venografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ambulatuvar kardiyak izleme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyogram


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anjiyoplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Anterior mediastinotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aort kapak replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aritmide ablasyon tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Arteriografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Aterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Atriyal septal defekt onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Balon valvüloplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Biventriküler pacemarker


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bypass ameliyatı koroner arter bypass grefti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Cabg(koroner arter bypass grefti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Cox-maze prosedürü


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Da vinci robotik cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Efor treadmil testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Eforlu ekg


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ekg


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Eko(ekokardiyografi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ekogram(ultrason)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Elektrofizyolojik test


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Endarterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Enjeksiyon im


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Enjeksiyon iv


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Esd (sedimantasyon)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Femoropopliteal bypass


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Fibröz tümörün cerrahi olarak çıkarılması


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Filebografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Hemaferez


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Holter izlemi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Homogreft kapak


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Homosistein


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Jackson pratt dren


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalıcı pacemaker ekstraksiyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp bypass ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp kapağı replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp kapakçığı değişimi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp kapakçığı tamiri


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp transplantasyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kan elektrolit testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak anjiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak kateterizasyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyak stent


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kardiyoversiyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis endarterektomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Karotis ultrasonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kateter yerleştirme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kolesterol testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Komissürotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Korda ve papiler kas onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner anjiyogram


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner anjiyoplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Laparoskopi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Laserasyon onarımı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mekanik protez kapak


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mikrovasküler kırpma


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mikrovasküler oklüzyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Miyokardiyal biyopsi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nebulizatör


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Nükleer stres testi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Pacemarker implantasyonu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Periferal vasküler bypass


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perikardiyosentez


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkutan mitral balon valvuloplasti


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan komissürotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Platelet sitaferezi(hemaferezis)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Plazmaferez(hemaferezis)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Preoperatif değerlendirme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robot destekli cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robot destekli kardiyak prosedürler


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Robotik cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Skleroterapi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Stent(koroner anjiyoplasti)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Torakotomi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transjugüler şant (tips)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transkateter


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Triküspid kapak replasmanı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Variköz ven skleroterapisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Venografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Venöz dupleks ultrasonografisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yüzeyel ekokardiyografi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Koroner by-pass ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Damar cerrahisi ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Pediyatrik kardiyovasküler ameliyatlar


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Kalp tümörü ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Disseksiyon ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Evar (endovasküler tedavi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Tevar (endovasküler tedavi)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Endovasküler cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


David ameliyatı (prosedürü)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yacoub ameliyatı (prosedürü)


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Mitral kapak tamiri


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ross ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ross - konno ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Konjenital kalp cerrahisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Damar ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Çocuk kalp ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Bebek kalp ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Yenidoğan kalp ameliyatları


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Norwood ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Arteriyel switch ameliyatı


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Vasküler cerrahi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Lazerle varis tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Lazer ile varis tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Randevu


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Ameliyatsız varis tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Dikişsiz varis tedavisi


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital


Şah damarı (karotis) stentleme


Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:7, Ümraniye

Özel Hisar Intercontinental Hospital

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Sıkışması
  • Karotis
Tümünü göster

Bu doktor/uzman mısınız?

Profili düzenle veya yönet