Gömülü Penis

Yazar Ünal ZorludemirÇocuk Cerrahı • 4 Haziran 2021 • Yorumlar:

Gömülü penis (saklı penis, kaybolmuş penis, hapsolmuş penis), penisin belirgin görünümünün kaybolması, hemen üst tarafındaki suprapubik bölge dediğimiz yerde derinin ve yağ dokusunun içine doğru kaçması, hatta bazen neredeyse penis başının bile hiç görülmemesi ve yalnızca penisin derisinin görülmesi durumudur.

GÖMÜLÜ PENİSİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Penisin gömülü olması doğuştan olabildiği gibi sonradan da oluşabilir.

DOĞUŞTAN GÖMÜLÜ PENİS SEBEPLERİ

· Doğuştan gömülü penisin en çok rastlanan sebebi, penis derisinin altındaki dokulara gevşek tutunmasıdır. 

Ayrıca, aşağıdaki doğuştan bozukluklarla birlikte de gömülü penis görülebilir.

· Penis ile skrotum (yumurtaların bulunduğu torba) arasında perde (web) şeklinde ilişkinin olması, 

  

· Sünnet derisinin aşırı fazlalığı (megaprepuce), 

· Hipospadias (idrar deliğinin penisin altında olması, peygember sünnetli) ve epispadias (idrar deliğinin penisin üst tarafında olması). 

  

SONRADAN GÖRÜLEN GÖMÜLÜ PENİS SEBEPLERİ

· Sonradan görülen gömülü penise en çok hatalı sünnet sonrasında rastlanır. Sünnet esnasında penis derisinin aşırı miktarda alınması ya da penis derisinin penis başına yapışması çoğu zaman penisin boyunun normalden kısa görülmesi ile ya da gömülü penisle sonuçlanır. Bu durum, bilinçsiz ellerde yapılan sünnetin en sık rastlanan komplikasyonudur.

Böyle durumlarda penisin önemli bir kısmı derindedir ve derindeki penis gövdesi muayene ile bile açığa çıkarılamaz, derinin kısalığı kolaylıkla anlaşılır. Bu nedenledir ki, özellikle mikropenis dediğimiz çok küçük penislerin sünnet edilmemesi önerilir. Ayrıca, tüm sünnet işlemlerinde penis derisinin yeterli miktarda bırakılmasına dikkat edilmelidir. 

· Fazla kilolu çocuklarda suprapubik bölge dediğimiz, penisin üst tarafındaki kısmın aşırı yağlanması, penisin bu yağ dokusu içine gömülmesine ve sonuçta gömülü penise yol açabilir. 

 

GÖMÜLÜ PENİSTE PENİSİN GELİŞİMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ NASILDIR?


 

Gömülü peniste penis gelişimi ve büyüklüğü genellikle yaşa göre normaldir. İçe kaçmış olan penis kısmı çoğu zaman muayene ile dışarı doğru çıkarılabilir.

 

PENİSİN GÖRÜLEMEMESİ HER ZAMAN GÖMÜLÜ PENİS Mİ DEMEKTİR?

 

Penisin her görülememe durumu gömülü penis değildir. Penis normalde de zaman zaman içeri doğru kaçabilir ve görülmeyebilir. Gömülü penis derken, penisin muayene esnasında dışarı doğru çıkarıldığında kendiliğinden görünür halde kalmaması ve tekrar içeri doğru kaçması kastedilir. Eğer penis dışarı çıkarıldığında kendiliğinden dışarıda kalabiliyorsa, buna gömülü penis demek doğru olmaz. 

· Normalden çok küçük olan penisler (ki buna mikropenis diyoruz) de görülmeyebilir (mikropenisin sebebinin çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerekir).

· Torbada (skrotumda) görülen çok büyük kasık fıtığı ya da hidrosel (su fıtığı) de gömülü penis olmadığı halde penisin görülememesi ile sonuçlanabilir. Fıtık ya da hidrosel ameliyat edilince penis kolayca görünür hale gelir.


 

GÖMÜLÜ PENİSİN NE GİBİ SAKINCALARI VARDIR?

 

Gömülü penisin yol açtığı en çok rastlanan sorun, penisin görülmemesi nedeniyle oluşan kozmetik ve psikolojik olumsuz etkilenmedir. 

Ayrıca, idrar çıkış deliğinin iyi ortaya çıkamaması sonucunda idrar yapmada zorluğa, idrar yolu enfeksiyonuna, damla damla idrar kaçırmaya, idrar yaparken penisin balonlaşmasına, penis derisinde ya da peniste enfeksiyona sebep olabilir. 

 

GÖMÜLÜ PENİS KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ? MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

 

Gömülü penisin kendiliğinden geçip geçmemesi, onu oluşturan nedene bağlıdır.

· Aşırı kilo sonucu suprapubik bölgenin yağlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan gömülü penis için genellikle ameliyat gerekmez. Bu yağ dokusunun kaybolması, hatta azalması ile penis genellikle görünür hale gelir. Yağ dokusu ortadan kalktığı halde penis halen gömülü kalıyorsa o zaman ameliyat edilmesi uygun olur.

· Aşağıdaki durumlarda gömülü penisin ortaya çıkarılması için cerrahi tedavi uygun olur:

o Penisin doğuştan yapısal bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan gömülü penis (sünnet derisinin aşırı fazlalığı, penisle skrotum arasında perde olması, penis derisinin derin dokulara gevşek tutunması, hipospadias, epispadias)

o Hatalı sünnet sonunda penis derisinin kısalığı ya da penis derisinin penis başına yapışması nedeniyle ortaya çıkan gömülü penis

Penisin her görülememe durumu gömülü penis değildir. Penis normalde de zaman zaman içeri kaçabilir. Bunun değerlendirilmesi yetkili uzman hekim tarafından yapılır ve ona göre karar verilir.


 

GÖMÜLÜ PENİSİN İLAÇLA TEDAVİSİ VAR MI?

 

Hormon verilmesi bazı durumlarda penisin geçici olarak büyümesini ve böylece gömülü penisin görünür hale gelmesini sağlayabilir. Ancak, belirttiğim gibi bu etki geçicidir ve gömülü penise tedavi gerekiyorsa bunun yöntemi cerrahidir.

 

GÖMÜLÜ PENİSİN CERRAHİ TEDAVİSİ NASIL OLUR? HASTANIN HASTANEDE YATMASI GEREKİR Mİ?

 

Gömülü penisin cerrahi tedavi yöntemi sebebe bağlıdır. İşin esası, penis derisinin penis köküne kadar soyulması, penis gövdesinin tamamen ortaya çıkarılması ve penisin kemiğe, penis derisinin de penis gövdesine tespit edilecek şekilde dikilmesidir. Ameliyat bitiminde penis sargı ile kapatılır. Ameliyat bitiminde hastada idrar sondası bırakılması hastanın özelliğine ve cerrahın tercihine bağlıdır.

Bu ameliyattan sonra hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur. Aynı gün evine gönderilir. Birkaç gün sonra sargısını açtırmak, varsa aynı anda idrar sondasını çektirmek için cerraha gelir. 

  

Olay penisle skrotum arasındaki perdeye bağlı ise, bu perdenin ayrılması gerekir. Penis derisinde yapılan kesinin ardından deri penis köküne kadar soyulur. Penis tamamen ortaya çıkarılır. Penisin üst tarafındaki pubis kemiği görünür hale getirilir. Gerekirse suprapubik yağ dokusu fazlalığı alınır. Sonra penis gövdesi kemiğe (pubis) tespit edilir. Penis derisi penis gövdesine belli yerlerden dikilir. Bu sırada penis derisinin yetersiz olduğu görülürse vücudun başka bir yerinden buraya deri nakledilir. Sonra penis ilaçlı gaz bezi ile sarılarak kapatılır. Bu ameliyat bitiminde hastada idrar sondası bırakılması hastanın özelliğine ve cerrahın tercihine bağlıdır.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Ünal Zorludemir Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi Prof. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)

Yazar

Ünal Zorludemir

Çocuk Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi Prof. Dr.

Randevu al