Koroner Anjiyoplasti

Yazar Gürhan GünayKardiyolog • 23 Mayıs 2018 • Yorumlar:

Perkutan koroner girişim olarak da adlandırılan koroner anjiyoplasti tıkalı ve/veya daralmış olan kalp damarlarını açmak için kullanılan prosedürdür. Anjiyoplasti, kalp atardamarının tıkanmış olduğu bölgede küçük bir balonun şişirilerek damarın genişletilmesi işlemidir. Anjiyoplasti genellikle atardamarın açılmasına yardımcı olmak ve tekrar daralma olasılığını azaltmak için stent adı verilen küçük tel örgü tüpün kalıcı yerleştirilmesi ile birleştirilir. İlk kullanılan stentler çıplak metal stentlerdi. Çıplak metal stentlerde yeniden daralma olması sebebi ile ilaç kaplı stentler geliştirilmiş ve yeniden daralma riski oldukça azalmıştır.

Anjiyoplasti işlemi göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi tıkalı damarın semptomlarını düzeltir. Aynı zamanda kalp krizi sırasında tıkalı damara anjiyoplasti işlemi infarktüsün kalbe verdiği hasarı azaltır. Anjiyoplasti anteroskleroz olarak bilinen kalp hastalığı tipini tedavi etmek için kullanılır. Ateroskleroz atardamarlarda yavaş yavaş yağlı plaklarının birikmesidir. Doktorunuz yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi ile anginal (göğüs ağrısı,nefes darlığı) semptomlarının düzelmediği veya kalp krizi geçirdiğinizde anjiyoplasti önerebilir.

Anjiyoplasti işlemi her hasta için uygun olmayabilir. Bazı hastalarda cerrahi seçenek daha uygundur .Hastanın yaşı, kalp damarlarının yapısı, ilave hastalıklar (şeker hastalığı,böbrek yetmezliği, kalp kapak hastalığı, felç) cerrahi veya anjiyoplasti kararında göz önünde bulundurulur. Çok damar hastalığı ve şeker hastalığı var ise cerrahi daha uygun seçenektir. Yine kalp damarında tıkanıklık ile birlikte cerrahi gerektiren kapak hastalığı var ise bypass daha uygun seçenektir.

Anjiyoplasti işleminin riskleri

Anjiyoplasti,tıkanmış arteri bypass cerrahisine göre açmak için daha az invaziv bir yol olsa da,prosedür hala bazı riskler taşımaktadır. Bu riskler:

-Yeniden daralma: Sadece balon anjiyoplasti işleminde yeniden daralma vakaların %30 unda görülür. Stentler yeniden daralmayı azaltmak için geliştirildi. Çıplak stentlerde yeniden daralma %15, ilaç kaplı stentlerde ise %8-10 cıvarındadır.

-Kan pıhtısı: Prosedür sırasında, sonrasında damarda pıhtı oluşup kalp krizine sebep olabilir.

-Kanama: Bacak veya kolunuzda kataterin giriş yerinde kanama olabilir. Bu genellikle hafif çürük şeklinde olur, bazen kan transfüzyonu ve cerrahi gerektiren kanama olabilir.

-Kalp krizi: Çok nadir de olsa görülebilir.

-Koroner arter hasarı: İşlem sırasında damarda rüptür, diseksiyon (damarın içinde sıyrılma) olabilir ve bu acil cerrahi gerektirebilir.

-Börek yetmezliği:İşlem sırasında kullanılan ilaç özellikle şeker hastalarında, önceden böbrek hasarı olan kişilerde böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Böbrek yetmezliği geçici olabildiği gibi kalıcı da olabilir. Böbrek yetmezliğini önlemek için yeterli sıvı verilmesi ve bir takım ilaçların verilmesi önemlidir.

-İnme: Anjiyoplasti işleminin çok nadir görülen bir komplikasyonudur.İşlem sırasında kataterin aortadan plak kaldırması ve kataterde oluşan pıhtıların beyine atması ile oluşur. Riski azaltmak için işlem sırasında kan incelticiler kullanılır.

-Ritim bozukluğu:özellikle kalp krizi sırasında ciddi ritim bozuklukları görülebilir.Eğer nabız düşüklüğü hemodinamiyi bozuyor ise geçici kalp pili gerekebilir. Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları (ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon) elektroşok ile sonlandırılır.

İşlemden sonra

Anjiyoplasti işleminden sonra genellikle ilaçlar ayarlandıktan sonra hastalar bir gün sonra taburcu edilir. Bir hafta sonra da işlerine dönebilirler. Eğer kalp krizi sırasında stent işlemi yapıldı ise hastanede kalış süresi uzamaktadır.

Eve dönüldüğünde kontrast maddenin böbreğe zarar vermemesi için bol sıvı alınması gereklidir. Yorucu egzersiz egzersiz ve ağır kaldırmaktan 2-3 gün sakınılması gerekir.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, giriş bölgesinde morarma, şişlik, giriş bölgesini ilgilendiren kol ve bacakta ağrı ve soğukluk olması halinde doktorunuza bilgi veriniz.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazar

Gürhan Günay Kardiyoloji, İç Hastalıkları Uzm. Dr.

Randevu al Profili görüntüleyin

Yorumlar: (0)