Son 30 gün içerisinde 278 profil ziyareti var

Adres

Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez
Memorial Antalya Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Nakit, Kredi kartı
0850 333.....

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +81 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

1970 yılında Uşak'da doğdum.İlkokulu doğduğum kasabada okuduktan sonra devlet parasız yatılı okul sınavını kazarak, ortaokul ve liseyi Çanakkale'de ya...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Antalya,1994
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası,Antalya,1999
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi,Isparta,2002

Bilinen diller

İngilizce

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Ablasyon


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Anjiyografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Anjiyogram


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Anjiyoplasti


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Arteriografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Aterektomi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Eforlu Ekg


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Ekg


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Enjeksiyon Im


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Hemaferez


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Holter Izlemi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Homogreft Kapak


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Homosistein


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalp Nakli


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kardiyak Stent


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kardiyoversiyon


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Kolesterol Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Komissürotomi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Nebulizatör


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Perikardiyosentez


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Venografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Zafer Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No: 91, Kepez

Memorial Antalya Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
14 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
O
Konum: Memorial Antalya Hastanesi Çarpıntı

Burda yazılanlar kadar travmatik bir tablo yaşamadım ama büyük bir enkaz ile 15 yıldır yaşadığım kalp çarpıntıların bana bir zararı olmayacağını ilmek ilmek anlattığı için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorluk egosundan uzak çok iyi bir insan sonra iyi bir hekim. Ben aşırı memnun kaldım.. sonsuz teşekkürler.

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim


A
Konum: Memorial Antalya Hastanesi Kalp Krizi

02.05.2019 tarihinde babam kalp krizi geçirme sebebiyle trafik kazasi yaptı ambulansda defalarca kalbi durmaya devam etti.Memorial hastanesi yoğun bakımına alindi durumu çok kritikti. 9 gün yoğun bakımda kaldık öncelikle yoğun bakım ekibinin ilgisi ve başarısı sayesinde hayatı riski azaltıldı babamın burdan yogun bakim ekibinede cok tesekkur ediyorum daha sonrasında çok şükür Dr.Gürhan Günay karşılaştık babamı yoğun bakımda muayene etmeye kontrollerden geçirmeye başladı ve bize kalp pili takılarak babamın hayatının yavaş yavaş normale donebilcegini anlatti ve gerekli işlemleri baslattik gerekli hazırlıklar yapıldı çok zor bir operasyon olmasına rağmen Dr.Gürhan hocam ameliyatı başarı ile tamamlayarak babama kalp pilini taktı. Ve 2 3 gün hastane de gözetim altında kalarak taburcu olduk.Suan ameliyat olalı 10 gün oldu ve babam her geçen gün daha iyi oluyor.Dr.Gürhan hocama burdan sonsuz tesekkurlerimi iletmek istiyorum ilgisi,alakasi ve işindeki başarısı sayesinde babam çok daha iyi ve inanıyorum Gürhan hocamin gözetimi altında çok daha sağlıkla olacak babam.Emeginize sağlık hocam herşey için çok teşekkür ederiz.

Uzm. Dr. Gürhan Günay

İnceliğiniz için çok teşekkür ederim.


B
Konum: Memorial Antalya Hastanesi Anjiyografi

Babamın öksürük kol ağrısı halsizlik şikayetiyle Elmalı devlet Hastanesi acilene geldik daha sonra kalp krizi tehşisi koyulan Babamı Ambulansla Antalya memorial Hastanesine sevk edildi orada hızlı bi şekilde müdahale eden Gürcan bey Anjio yaparak zamanında müdahale etti Güler yüzlülüğüne İlgisine çok teşekkür ederiz

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim


Konum: Memorial Antalya Hastanesi

05-02-2019 tarihinde, yakın bir tanıdığımız sayesinde, ,telefonla ulaştığımız Uzm. Dr. Gürhan Günay’ın bizi yönlendirmesi ile Memorial Hastanesi acil servisine gittik. Vardığımız andan itibaren doğru teşhis ve tedavi ile eşimin tıkalı olan damarlrına üç adet stent takıldı.Tüm bu süreçte, doktorumuzun yakın ilgi ve alakasına ve hastane personeline çok teşekkür ederiz. Armağan Gökçen

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim Armağan Hanım


F
Konum: Memorial Antalya Hastanesi Stent(Koroner Anjiyoplasti)

Annemizin rahatsızlığı için ziyaret ettiğimiz Gürhan Bey,cumartesi akşamı,acil müdahale ile annemize anjiyo yapıp sağlığına kavuşması için özverili ve yardımsever şekilde bizlere yardımcı olmuştur.Kendisi hem bilgisi hem de insanlığı ve yardımseverliği ile örnek olmuştur.Kontrol muayensinde ve müdahale sonrasında da takip ve doğru ilaçların kullanılması ile annemizi sağlığına kavuşmasında inanılmaz yardımcı ve faydalı olmuştur.Kendisini gönülden tavsiye ediyorum ve teşekkür ediyorum.

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim.


O
Konum: Memorial Antalya Hastanesi Anjiyografi

31.12.2018 tarihinde yaşadığım kalp sıkışması sonrasında yaptığım araştırma beni Gürhan Hoca ile tanıştırdı. Muayene neticesinde çok kararlı olmasam da beni anjiyo olmaya ikna etti. Çünkü tıp eğitimi almamış birinin anlayacağı şekilde bana tüm süreci ve anjiyografinin ne olduğunu izah etti. Muayenede öngördüğü damar tıkanıklığı da anjiyo işlemi sırasında çıktı. Stent takıldı ertesi gün taburcu oldum. Sonuç noktasında bu yorumu okuyan kişi için rahatlıkla referans olabilirim. Zira çevremde de tavsiye edeceğim kendisini..
Sevgiler Hocam

Uzm. Dr. Gürhan Günay

inceliğiniz için çok teşekkür ederim.


Babama konulan kalp krizi teşhisiyle Fethiye’den ambulansla Memorial Hastanesine nakil olduk ve Gürhan Bey ile tanıştık. Babam anjiyo oldu ve damar tıkanıklığı sebebiyle stent takıldı. Kendisine samimiyeti, içtenliği ve rahatlatıcı açıklamaları için çok teşekkür ederiz. Müdahaleler hemen yapıldı ve güle oyanaya hastaneden çok memnun olarak ayrıldık. Başta doktorumuz olmak üzere bütün yoğun bakım personeline minettarız.


Konum: Memorial Antalya Hastanesi kalp yetmezliği

Uzman dr. Gürhan beyle 2016 yılında tanıştım. ileri derecede kalp yetmezliğim vardı.kendisi bana kalp pili taktı. adeta sayesinde yeniden hayata döndüm.EF kalp pilinden önce 20 idi fakat şuan 55 .adeta normal bir insan gibi hayatımı sürdürebiliyorum.Gürhan hocama çok şey borçluyum.iyi niyetli ,güler yüzlü, canayakın mükemmel bir doktor..kendisini iyi bir dost olarak görüyorum.ne zaman ona ihtiyacım olsa bana bir telefon kadar yakın olduğunu biliyorum.iyi seni tanımışım hocam ,iyiki varsın


Konum: Memorial Antalya Hastanesi

Dr Gürhan günay bey anjio yaptı stent takıldı Dokturumuzun sayasinde şuanda çok iyiyim guleryuzunuz ilginiz ve alakaniz samimiyetiniz için sonsuz teşekkürler .Sizingibi doktorlara ihtiyacımız var

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim


K

2016 yilinda Annemin de gelip, anjio.oldugu ve cok sahane ilgi ile.karsilatigimiz Memorial hastanesinin kardiyoloji uzmani sayin Uzm.dr.Gurhan Günay bey e, ilgi ve alakisı icin, bilgisi icin.cok tesekkur ederim. 12.04.2018 tarinde kendimin de rahatsizlanip geldigim Memorial.hastanesinin kardiyoloji uzmani uzm.dr.Gürhan Günay bey e, yapmis oldugu agrisız acısız ve basarili anjio ve stent uygulamasi icin cok tesekkur ederim, kendimi.borclu hissederim...

Uzm. Dr. Gürhan Günay

Çok teşekkür ederim


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

1970 yılında Uşak'da doğdum.İlkokulu doğduğum kasabada okuduktan sonra devlet parasız yatılı okul sınavını kazarak, ortaokul ve liseyi Çanakkale'de ya...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Antalya,1994
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası,Antalya,1999
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi,Isparta,2002

Deneyimler

 • Özel Akdeniz Hastanesi,Manavgat,1nta1ya(2002-2004)
 • Özel Lara Hastanesi,1nta1ya(2004-2006)
 • Özel Vatan Hastanesi,Karabük(2006-2011)
Tümünü göster

Sertifikalar


Bilinen diller

İngilizce

Diğer içerikler

Makaleler (11)