Psikometri

Yazar Hasan Basri İzgiPsikiyatrist • 18 Mart 2018 • Yorumlar:

  • Psikolojik Testler ile Güncel Uyum Düzeyinin Takibi
  • Mevcut durumun Ölçüm ve Değerlendirilmesi
  • Gelişim ve gidişatın Takibi ve Değerlendirilmesi
  • Kişilik Testleri
  • Zeka Testleri
  • Beceri Testleri
  • Nöropsikolojik Testler

Psikolojik Değerlendirme, normal ve anormal davranışların belirlenmesi, yorumlanması, şiddet ve ciddiyetinin ölçülmesinde bizlere yardımcı olur. Psikolojik anlamdaki bir değerlendirme, gözlem, klinik görüşme, öykü alma yolları aracılığı ile yapılabileceği gibi test ve envanterler aracılığı ile de gerçekleştirilebilir. Standardizasyonu yapılmış psikolojik testler, daha objektif, güvenilir ve tutarlı bilgiler elde etme noktasında hastaya ve doktoruna yardımcı olur. Kişinin mevcut durumu daha obsejktif ve sağlam veriler ile desteklenerek teşhis ve tedavi planı, daha sağlam adımlar ile yürütülebilir.

Çocuk, genç ve yetişkin bireylerin kişilik, beceri, davranış ve bilişsel özellikleri psikolojik testler yardımıyla standart koşullar altında tanımlanabilir. Test sonuçları, belli hesaplamalar ve daha önceden araştırmalar aracılığı ile belirlenmiş belirli ölçütlere göre değerlendirilir ve kişinin o alandaki profilini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Psikolojik testler, kişilerin zekaları, yetenekleri, becerileri, işlevsellikleri, duygu durumları, düşünceleri veya kişilikleri gibi farklı yönlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak belli kriterleri baz alarak geliştirilmiştir.

Beceri testleri;

Yetenek testleri ve genel potansiyeli ölçen zeka testleri aracılığı ile bireyin belli bir konuya yatkınlığı, öğrenmeye yönelik potansiyeli, gelişime ihtiyacı olan yönleri ve becerileri ölçümlenebilir.

Zekanın Değerlendirilmesi;

Zeka testleri, genel potansiyelimizi ve bilişsel becerilerimizi ölçmeye yönelik geliştirilmiş testlerdir. 6-16 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerini ölçmek için “Wechler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği” (WISC-R) uygulanırken, 16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçmek için “Yetişkinler İçin Wechler Zeka Ölçeği “ (WAIS-III) uygulanmaktadır.

Kişilik Değerlendirmesi;

Kişinin psikolojik problemlerini, bireysel yönlerini, kişisel ve sosyal uyumunu ölçmek, davranış ve düşünce yapısını değerlendirmek amacı ile kullanılan testlerdir. Kişilik testleri, bireyin psikolojik problemlerini değerlendirmek, kişilik yapılanması ve patalojisi, yaşamını zorlaştıran yapısı hakkında bilgi kaynağı sağlaması açısından da kullanılırlar.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yorumlar: (0)