Adres

Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece
Acıbadem Atakent Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ambulatuvar Kardiyak Izleme +44 daha fazla

Anjiyografi

Anjiyogram

Anjiyoplasti

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

12 Aralık 1973’de Ankara’da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1996 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuş; 2000 yılında Hacettepe Üniversi...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Fallot Tetralojisi
  • Kalp Romatizması
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Anjiyografi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Anjiyogram


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Anjiyoplasti


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Eforlu Ekg


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Ekg


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Holter Izlemi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Homogreft Kapak


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kardiyak Stent


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kardiyoversiyon


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Kolesterol Testi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Perikardiyosentez


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Venografi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 16, Küçükçekmece

Acıbadem Atakent Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
8 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A
Konum: Acıbadem Atakent Hastanesi ASD ANJİO

Kızıma 6 aylıkken üfürüm duyulduktan sonra ASD tanısı koyuldu. 4-5 yaşına kadar Beklememiz söylendi bu süre zarfında tabi araştırmalarımız oldu. Araştırmalar sonucunda bence Çocuk Kardiyoloji alanında Türkiye’nin değil DÜNYANIN en başarılı “en doğru bilgiyi” veren karşısındaki aileye “güven veren “doktorudur.. Bizim evladımızı açık kalp ameliyatı olmaktan kurtardı anjio ile asd kapattı. Bunu okuyan her kim varsa gözü kapalı Ender hocaya gitmeli. Önce Allah’a sonra Ender hocamıza emanet etmeli. Bulunduğu hastane bakımından Acıbadem Üniversitesi Atakent hastanesi tüm ekibiyle öyle ilgililer ve değerliler ki. Allah hepsinden razı olsun. Hakkı ödenmez...


Konum: başka bir yer

Oğlum 38 günlük iken ameliyat oldu..başka hekimler yanlış teşhis ve yol göstermişlerdi..ender bey ilk anda tam teşhis ve doğru yöntemi belirleyip acil olarak oğlumu TAPVD nedeniyle ameliyat kararı verdi..ve şimdi oğlum coj sağlıkli şükürler olsun..
Ender Bey hem gerçek anlamıyla bilgili tecrübeli ve konusuna tam olarak hakim bir hekim ..ve hem de insanı olarak çok cok iyi bir insan..hasta yakınlarını da çok iyi anlıyor ..adam gibi adam..
Çok şükür ki böyle hekimlerimiz var..


Konum: Acıbadem Atakent Hastanesi

Merhabalar ben 4yıldır Diyarbakır’da kardiyoloji yoğun bakım hemşiresiyim gerek bizim doktorlar gerekse burda görüştüğümüz diğer kardiyologlar kardeşim için açık ameliyatı uygun gördü kardeşim 17yaşında ve VSD si mevcuttu Allah razı olsun doktor Ender beyden görüştüğümüz günden beri bizi oldukça güzel bilgilerle rahatlattı ve yapmaya karar verdik cok şükür hiçbir sıkıntı olmadı ve anjio yöntemiyle kapattı böyle doktorların ülkemizde olması ne güzel biz şanslı olanlardık bunun bilincinde olmayıp çeşitli işlemlerden geçip açık ameliyat olan onlarca insan var lütfen insanları bilinçlendirelim
Hocamıza göstermiş olduğu ilgi alakaya cok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun


Prof.Dr.Ender Ödemiş ile İstanbul Acıbadem Atakent hastanesinde 18 yaşımda tanıştım.Ender hocamdan Allah razı olsun.Benim kalbimdeki delik 7 günlükken belli oldu.Ama kimse 18 yaşıma kadar tedavi edemedi.Bazıları illa açık ameliyat olmam gerektiğini söyledi.Ama Ender Hocamdan Allah razı olsun ne kadar teşşekkür etsem azdır.Ameliyatsız ağrısız olarak beni tedavi etti.Hiç ağrı sızı olmadı.Şimdi hertürlü sporu yapabilirim.İlk önce Allahın izniyle ve Ender hocanın vesilesiyle sağlığıma kavuştum.Kendisi Prof.Dr ama Ordinaryus ünvanını hakediyor.Tedavi ettim bitti demiyor hep ilgileniyor.Bi sıkıntın olursa sorun olursa hemen bizle iletişime geçebilirsiniz diyor.Hatta az önce bi sorum vardı hemen cevap verdi.Tüm rahatsız olan kardeşlere gözüm kapalı sayın Prof.Dr.Ender Ödemişi öneririm.Allah sizden razı olsun Prof.Dr.Ender Ödemişe çok teşekkür ediyorum .Sayğılarımla Hanifi Yeter


Ender hocamla osmaniye Düziçi korupark hastanesinde tanıştık ve benim oğlunda VSD var dediler İstanbul geldik çok iyi karşıladılar ender hocam ve ersin erek hocamla cocuma baktılar ve iki delik damar incelmesi aurt damarı yırtıktı ender hocam ve ersin erek hocam uç amaliyat olacak çocuğumu tek amaliyatta yaptılar ve şuan oğlum iki yasında maşallah durumu on numara hangi doktora götürdüysem bütün doktorlar amaliyatı on numara olmuş diyorlar allah ender ve ersin ve halil İbrahim hocalarından allah binlerce razı olsunlar iyiki varsınız allah sizibaşımızdan eksik etmesin


Oglumuzun kalbinde delik vardı gittiğimiz bazı doktorlar kesinlikle ameliyatsız olmaz demişlerdi ama Prof.Dr Sadi Turgay Bey sayesinde tanışmış olduğumuz Prof.Dr. Ender Beyle tanıştık ve onun sayesinde oğlumuzu ameliyatsız anjio ile deliği kapatıp salığına kavuşturdu. Öncelikle Ender Beye ve ekibine teşekkür ederiz. Bizim cocuğumuz gibi kalbinden rahatsız olan kisilerin Ender Beyle tanışmasını tavsiye ederiz.


P

Ender beyi 2011 yilinda tanidik. 2,5 yasindaki kizimizin kalp yetmezligi teshisini koydu ve tedaviyi Allahtan umit kesilmez diyerek ustlendi. Kalbin % 11 i calisiyordu. Bir ay hastanede yattik. Pihti olustu sicradi yigunbakim kapisinda bizimle birlikte agladi. ONCE INSAN SONRA DOKTOR. Kizimiz onun sayesinde sifa ile taburcu oldu. Rabbim onu evlatlarina evlatlarinida ona bagislasin. Hayirli saglukli uzun omur versin.


M

Bizim için Ender bey bir mucizeydi diyebilirim . Dr.Ender bey gerçekten adı gibi ender rastlanan erdemli bir insan öncelikle. Yoldan geçen Halden anlar misali kendinde rahatsızlık geçirdiği için halinizi çok iyi anlıyor ve yaklaşımı çok farklı. insana değer veren, ilgilenen,hastayı takip eden titiz ve iyi bir Doktor. Kendisine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Allah onu evlatlarına,evlatlarını da ona bağışlasın. Çocuğumun kalbinde bir delik vardı onu başarılı bir şekilde kapadı çok şükür. Umarım herşey böyle ,iyi gider herkese tavsiye derim. Öncelikle asil bir insan ve işinde iy ibir Prof .


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

12 Aralık 1973’de Ankara’da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1996 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuş; 2000 yılında Hacettepe Üniversi...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Fallot Tetralojisi
  • Kalp Romatizması
Tümünü göster