Adres

Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy
Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Kalp Hastalığı
  • Nefes Darlığı
  • Aort Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Ablasyon


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyogram


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyoplasti


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Arteriografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Aterektomi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Eforlu Ekg


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Ekg


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Enjeksiyon Im


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Hemaferez


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Holter Izlemi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Homogreft Kapak


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Homosistein


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Nakli


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak Stent


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyoversiyon


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kolesterol Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Komissürotomi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Nebulizatör


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Perikardiyosentez


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Venografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak, Kadıköy

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Kalp Hastalığı
  • Nefes Darlığı
  • Aort Kapağı Hastalıkları
Tümünü göster