Adres

Gaziler Cad. Yenişehir, Konak
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Panik Atak
  • Tansiyon Yüksekliği
  • Buerger
Tümünü göster

Hizmetler

Eko(Ekokardiyografi)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Komissürotomi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Holter Izlemi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Nakli


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kardiyak Stent


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Ablasyon


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Anjiyogram


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Eforlu Ekg


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Nebulizatör


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Ekg


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Enjeksiyon Im


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kardiyoversiyon


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Arteriografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Perikardiyosentez


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Anjiyografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kolesterol Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Homogreft Kapak


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Venografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Homosistein


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Aterektomi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Anjiyoplasti


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Hemaferez


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Gaziler Cad. Yenişehir, Konak

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
9 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
B
Konum: Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Genel kontrol

Gaffar beye, annem ve kendim icin gittim. Annem ile ilgili bir sorun olup olmadigi anlamak adina gerekli tetkikleri istedi. Tetkik sonuclarinda bana gerekli tum aciklamalari, benim talep etmeme gerek kalmadan anlatti. Benimle ilgilide bir sorun gorunmedigi halde tedbir amacli tum tetkiklerin tamamini istedi. Sonunda bir sonurumuz cikmadi ve ben gayet ic rahatligi ile ayrildim. Cok ilgili gayet guleryuzlu tam olmasi gerektigi gibi bir hekim. Iyiki varsiniz


F

Çok güzel ilgilendi herkese tavsiye ediyoruz.güler yuzle ilgileniyor sorularimiza aciklayici cevaplar veriyor.


E

Gaffar Karadogan'a esimle ilk kez muayene olduk, Ilgisinden ve muayenesinden son derece memnun kaldik. Rahatsizligimizin gecmisiyle de detayli ilgilenerek belirtileri yorumladi. Bolumun calisanlari da son derece kibar ve ilgililer. hepsine tek tek tesekkur ederiz.


A

hem annemin hem de babamın doktoruydu. şimdi de benim doktorum. alanında uzman. en önemlisi işine olan saygısı insanlara olan sevgisi. ciddi bir yüzde tüm bunları görebilirsiniz dr. Gaffar Bey'de...


K

İnsanların hasta olması ilk sorun.Doktor ve sonrası için diğer sorunların başlaması.İkinci sorunun başrol oyuncusu bildiğimiz gibi hekimlerimiz.Dokuz Eylül Üniversitesinde 05.01.2011 yılında ikinci stendimi taktırdım. Rutin kontrollerim için Üniversiteye gitmek zaman bakımından oldukça uzun ver riskli.Menemen'de ikamet ettiğimiz için Hastahanemizde Kardiyoloji doktoru var mı? diye sorduğumda;Çok iyi bir Kardiyolog doktoru olduğunu söylediler.İsimlerini alıp randevuyla gittiğimde Gaffar Beyle merhabalaşıp,elimdeki dosyamı sunduktan sonra dosyada ki hastalığımın içeriğini inceleyerek bana,önce kendi eliyle kalp ulutrasyonunumu çektiler.Devamında,efora gönderdiler.Hiç yaptıramadığım kadar güzel bir incelemeden geçirdiler!Öncelikle;doktorumuzun kişiliğini,memleketini ve diğer niteliklerinde bilmem.Ama ben ilk ön yargımla yaptığım değerlendirmede,güler yüzlü,hoş bakışlı,sevecen,babacan,hoşgörülü ve insan olmanı bütün meziyetlerini üzerinde taşıyan birisi olduğunu gösteren erdemli olduğunu anladım. Menemen'e iki yıl çalıştıktan sonra buraya geldiğini öğrendim.Kontrollerimi halenbu doktorumuza yaptırmak tayım. Ben ve benim gibiler kendilerinden memnun olduğum için Yaradanımızdan kendilerinden razıdır.Benden küçük olduğu için O'na saygı,sevgi ve iyilik dileklerimi sunar,kendilerini öperim....


I

adamın hasıdır. onu anlatmaya kelimeler yetmez..seni çok seviyoruz gaffar baba.gittiğin her yerde şifa dağıtıyorsun.senin gibi kaliteli insan. hastasıyla böylesine ilgilenen bir hekim daha görmedim.Allah yolunu açık etsin.


N

doktorum neden bizleri terk ettin bizleri tekrar iyleştirmek için hastanemize bekliyoruz ve de hangi hastanede görev yapıyorsunuz evet doktorumuzu tekrar menemen hastanesine gelmesini istiyoruz her keze tedavi etmesi için her zaman önerdim mesale ben kalp kirizi geçirdim diye sanmıştım halbuki benim hastalığım panik atakmış ve de doktorum buldu ben veyahut herkez gelmesini arzuluyoruz


R

DİNLE EY HEKİM BEY!NASIL DİYEYİM. BEN,DE ELE DENMEYECEK HALLER VAR. VAKTİN VAR İSE BİRER,BİRER DİYEYİM. GÖR DÜNYADA NİCE,NİCE DERTLİ KULLAR VAR. .....KADERDENDİ ŞİKAYETİM ÖNCEDEN.. İÇİME DERT AÇAN GÖNLÜM ,İNCİTEN. ŞU KALP DENEN İNCE SIZIDAN SÖYLE NEREDE KURTULACAK YOLLAR VAR.... ŞU KALP DENEN ZALİMDEN NELER ,NELER ÇEKTİM AMAN HEY.. ZALİMLERLE DOLMUŞ ŞİMDİ ZAMAN HEY!... ŞUKALP DENEN DÜŞMANDAN SÖYLE NEREDE KURTULACAK. YOLLAR VAR....... DEYERLİ HACAM Sizin MENEMEN DEVLET HASTANESİNDEN gittiyinizi duydum, duyunca inanın ne kadar üzüldüyümü bilemezssiniz.şimdi siz yoksunuz ben vede benim gibi hastalerın sizi ne kadar arayacak ve sizin yokluğunuzu çok ama çok hissederek yaşayacaklardır. bizler seni asla ve asla unutmayacağız.ALLAHA AMANET OLUN.GİTTİYİNİZ YOL HER ZAMAN AÇIK VEDE AYDINILIK OLSUN SAYGILARIMLA....


M

Sayın Dr.Gaffar Karadoğan çok iyi bir hekim, aynı zamanda çok iyi bir insandır. Hastalara karşı ilgi ve alakası örnek seviyededir. Kendisi Menemen Hst. için büyük bir şanstı. Ancak başka bir hastaneye tayini çıkmış. Bu duruma çok üzüldüm.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Panik Atak
  • Tansiyon Yüksekliği
  • Buerger
Tümünü göster