Adres

Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle
Özel Tobb Etü Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit, Kredi kartı, Acıbadem Sigorta, + 34 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +83 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. H. Erdem Diker 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun olmuştur. 1986 - 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fak...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Hastalıkları
  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ablasyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyogram


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Anjiyoplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Arteriografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Aterektomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Eforlu Ekg


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ekg


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Enjeksiyon Im


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Hemaferez


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Holter Izlemi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Homogreft Kapak


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Homosistein


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Nakli


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyak Stent


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kardiyoversiyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Kolesterol Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Komissürotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nebulizatör


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perikardiyosentez


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Venografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü, Yenimahalle

Özel Tobb Etü Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
4 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan

Ritim bozukluğu ve rahats iz eden çarpıntılarım vardı 2 aydır gitmediğim yer kalmadı ta ki erdem beyi tanıyana kadar 2 gün önce eps yapıldı ilgilendi doktordan çok memnun kaldım suan kalple ilgili sıkıntılarım olmuyor 2 aydır ilk defa bir uyku uyudum iyiki sizi tanıdın erdem diker bey


S

İş yerindeki poliklinkte çalışan dahiliye dr. tavsiyesi üzerine gittim.Şikayetimi dinledi daha önceki tahlilleri ve test sonuçlarını inceledi.ilgilendi


E

Eşimin hayati tehlikesi olan vt. Si vardı. Sayın hocamın yaptığı ablasyon operasyonu sayesinde bu önemli sorundan kurtulduk. Üstelik de başarı şansı en düşük ritm bozukluğuydu. Kendisi türkiyede ender bulunan başarılı doktorlarımızdan biri. Kendine minnetlerimizi ifade edecek kelime bulamıyorum. İyiki varsınız hocam. İyiki sizi tanımışız. Allah sizi korusun.


S

Erdem Bey mükemmel bir doktor hastaları ile ilgileniyor tedavi ve süreçlerle ilgili anlatımlarını açıklamalı yapıyor kendisine daha önceleri de muayene oldum iki kere de ameliyatıma girmişti hocama herşey için çok teşekkür ederim herkese mutlaka tavsiye ediyorum


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. H. Erdem Diker 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun olmuştur. 1986 - 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fak...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Hastalıkları
  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Kalp Yetmezliği
Tümünü göster

Diğer içerikler

Makaleler (11)