Adres

Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy
Acıbadem Kadıköy Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +81 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Mitral Darlığı
  • Kalp Ağrısı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ablasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Arteriografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eforlu Ekg


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hemaferez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Holter Izlemi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homogreft Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homosistein


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Nakli


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Stent


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nebulizatör


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perikardiyosentez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

4.5

Genel skor
5 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
H
Konum: Acıbadem Kadıköy Hastanesi mitral kapak kaçağı, göğüs agrısı

Bugüne kadar perikardit, ventriküler taşikardi , mitral kapak yetmezliği , göğüs ağrısı sorunlarım yüzünden cok doktor gezdim, kullandığım ilaçlar konusunda da hep tereddüt ediyordum , çünkü kendimi iyi hissetmiyordum , en son Haldun beye muayene olduğumda acıklayıcı , güven verici, olumlu yaklaşımı ve kardiyoloji dalındaki yıllara dayanan başarılı iş tecrübesiyle sağolsun içimi rahatlattı, kullandığım ilacın dozunu bana uygun hale getirdi , şuan gögüs ağrımda kalmadı , nabzımın aşırı düşüklüğüde normale döndü , kendimi artık iyi hissediyorum ,tereddütsüz tavsiye ediyorum , teşk. ederim


Hayatımı kurtaran insanlardan biri. İşini çok iyi yapıyor. İnsancıl ve dikkatli. Yüzde 90 tıkalı damarlarım olduğunu bilmeden her an kalp krizi riski ile gittim. Doğru yönlendirmeler ve iyi tetkikler sonucu zor ama başarılı bir ameliyat geçirdim. Ve şimdi böyle şeyler yazabilecek kadar kendimi iyi hissediyorum


M

22 yasindayim. Haldun Bey yillardir cektigim kalp agrilarini "sen cok gencsin senin kalp problemin olmaz" diyerek gormezden gelmis, muayene bile etmeden panik atak teshisi koymus ve gondermistir. Haldun Bey yerine kalp rahatsizliklarinin dogustan da gelebilecegini dusunecek kadar bilgi sahibi ve duyarli bir doktora gitmenizi tavsiye ederim.


I

Haldun Bey , çok iyi bir doktordur. Hastaları ile ilgilenmesi, açıklamaları en sıkışık anında bile zaman ayırması bizleri çok mutlu etti. Tedavisinden çok fayda gördük, babamız sağlığına kavuştu başarılarının devamını diliyoruz.


C

siyami erseğin en kaliteli karizmtil bilgili doktoru kesinilikle cok tecrubeli gercekten cok iyi bir tercihh tavsiye ediyorum empatisi yüksek türkiyede nadir rastlanan bir dokturdur


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Mitral Darlığı
  • Kalp Ağrısı
Tümünü göster