En Güncel Görüş

M

Merhaba, Kerem bey çok iyi bir cerrah.Ayrıca Belhhan hoca ile birlikte iyi bir ekip. Kendilerine başarılar dilerim.
Mustafa Özkan


Adres

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
Nakit, Kredi kartı

Pediyatrik kardiyovasküler ameliyatlar

Perikardiyosentez

Periferal vasküler bypass + 81 daha fazla

Anjiyografi

Koroner by-pass ameliyatı

Aort kapak replasmanı

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamaladıktan sonra 1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi ...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Hastalıkları
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması
 • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
M

Merhaba, Kerem bey çok iyi bir cerrah.Ayrıca Belhhan hoca ile birlikte iyi bir ekip. Kendilerine başarılar dilerim.
Mustafa Özkan


Hizmetler

Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aritmide ablasyon tedavisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Komissürotomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyogram

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Ross - konno ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Transkateter

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak kateterizasyon

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Skleroterapi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robotik cerrahi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Yacoub ameliyatı (prosedürü)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Çalışan kalpte koroner bypass cerrahisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Tevar (endovasküler tedavi)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Filebografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aortoiliak ve aortofemoral bypass grafisi ve cerrahisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Jackson pratt dren

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan komissürotomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Çocuk kalp ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Pacemarker implantasyonu

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Endarterektomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Norwood ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalıcı pacemaker ekstraksiyonu

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Variköz ven skleroterapisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Homogreft kapak

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Mekanik protez kapak

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Endovasküler cerrahi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Triküspid kapak replasmanı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Biventriküler pacemarker

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Damar cerrahisi ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Disseksiyon ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kateter yerleştirme

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Torakotomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Bypass ameliyatı koroner arter bypass grefti

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Karotis endarterektomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aterektomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp transplantasyonu

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp tümörü ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Evar (endovasküler tedavi)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Bebek kalp ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp bypass ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Venografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp kapakçığı değişimi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyoversiyon

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak anjiyografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Mitral kapak tamiri

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp kapakçığı tamiri

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Karotis ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Konjenital kalp cerrahisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Periferal vasküler bypass

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perikardiyosentez

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Pediyatrik kardiyovasküler ameliyatlar

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Koroner by-pass ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aort kapak replasmanı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Da vinci robotik cerrahi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Arteriyel switch ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Damar ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robot destekli cerrahi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Cox-maze prosedürü

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Preoperatif değerlendirme

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Alt ekstremitelerde venografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Arteriografi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


David ameliyatı (prosedürü)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Vasküler cerrahi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp kapağı replasmanı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Miyokardiyal biyopsi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anterior mediastinotomi

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Yenidoğan kalp ameliyatları

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robot destekli kardiyak prosedürler

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Korda ve papiler kas onarımı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Atriyal septal defekt onarımı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Ross ameliyatı

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Cabg(koroner arter bypass grefti)

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Femoropopliteal bypass

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Randevu

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Normal randevu

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
M

Merhaba, Kerem bey çok iyi bir cerrah.Ayrıca Belhhan hoca ile birlikte iyi bir ekip. Kendilerine başarılar dilerim.
Mustafa Özkan


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamaladıktan sonra 1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi ...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Hastalıkları
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması
 • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster

Diğer içerikler