Adres

Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit, Kredi kartı

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +81 daha fazla

Alt Ekstremitelerde Venografi

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamaladıktan sonra 1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi ...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Hastalıkları
  • Torakoabdominal Aort Anevrizması
  • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anjiyogram


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Arteriografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Aterektomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Damar Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Endarterektomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Filebografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Homogreft Kapak


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kardiyoversiyon


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Komissürotomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Normal randevu


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perikardiyosentez


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Robotik Cerrahi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Ross Ameliyatı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Skleroterapi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Torakotomi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Transkateter


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Venografi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Abide-İ Hürriyet Cad. No: 166, Şişli

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
M

Merhaba, Kerem bey çok iyi bir cerrah.Ayrıca Belhhan hoca ile birlikte iyi bir ekip. Kendilerine başarılar dilerim.
Mustafa Özkan


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamaladıktan sonra 1994-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimimi ...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Hastalıkları
  • Torakoabdominal Aort Anevrizması
  • Periferik Damar Hastalığı
Tümünü göster

Diğer içerikler