Adres

İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +123 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Damar Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyogram


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anjiyoplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Arteriografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Aterektomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Balon Valvüloplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Damar Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Efor Treadmil Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Eforlu Ekg


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ekg


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Endarterektomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Enjeksiyon Im


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Enjeksiyon Iv


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Filebografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Hemaferez


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Holter Izlemi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Homogreft Kapak


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Homosistein


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Jackson Pratt Dren


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyak Stent


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kardiyoversiyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Endarterektomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Karotis Ultrasonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kateter Yerleştirme


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Kolesterol Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koltuk Altı Kalp Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Komissürotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Anjiyogram


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Laparoskopi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Laserasyon Onarımı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Minimal Invaziv Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nebulizatör


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Norwood Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Nükleer Stres Testi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perikardiyosentez


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Robotik Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Ross Ameliyatı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Skleroterapi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Torakotomi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Transkateter


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Vasküler Cerrahi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Venografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


İzmir Yolu Görükle Kampüsü, Nilüfer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
8 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Y
Konum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

5 yıl önce babam kalp krizi geçirdi ve üç damarının da tıkalı olduğunu ve şeker hastası olduğun dan bu ameliyatın çok riskli geçeceğini 4 adet doktorun ağzından duyduktan sonra tanıdık aracılığıyla doktor murat biçer'e ulaştık kendinden emin çok pozitif bi enerjisi vardı. Babam da bu enerjiyi aldı. Kalp krizinden sonra geçen bir senelik riskli dönemden sonra murat biçer'i tanıdık tanıdığımıza çok memnunuz.BASARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ MEHMET SOYLU


C
Konum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Bypass Ameliyatı

3 Aralık 2018 de eşim Mehmet Kurbana yapılan bypass ameliyatı ile 5 damarını değiştirerek sağlığına kavuşmasını sağlayan değerli prof.dr Murat Biçer ve ekibine sonsuz tesekkurlerimizi sunarız. Sevinç Kurban


I
Konum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Glomus caraticum tümör

7.5 sene önce boynuma çıkan bir kitleye glamus caraticum teşhisi koyuldu.Birçok doktora gittik ve hepsi bu ameliyatın çok riskli olduğunu ve ameliyattan sonra da ciddi sıkıntılar yaşayacağımı söylediler ve görüşme yaptığım doktorların hiçbiri güven vermedi. Yapılacak ameliyatın gerçekten ciddi anlamda riskleri vardı ancak Prof. Dr. Murat Biçer Bey’i tanıdıktan sonra kuşkusuz kendisine güven duydum ve 24 Ocak için ameliyat kararını birlikte aldık.ameliyatımda ve sonraki tüm süreçlerde yanımızda oldu. Eskisinden daha sağlıklıyım. Söylenilen riskleri ve sıkıntıları ameliyattan sonra kalıcı bir hasar kalmadan şükürler olsun atlattım.Kendisine teşekkürlerimi bir borç bilirim. İyiki sizin gibi çok değerli birini tanıdım.


V
Konum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Bundan 2 ay önce Prof.Dr.Murat Biçer tarafından 2 damar değişimi ile by-pass oldum.Şu anda sağlığım iyi..Beni tekrar yaşama sevincine ve saglığıma kavuşturan değerli hocama çok teşekkür ediyorum.Sağlığına dua ediyorum.İyiki varsınız iyiki sizi tanımışım.


Yaklaşık 8 ay önce dr.sayın Murat Biçer tarafından 4 damar değişimi ile by-pass oldum.gerek hastaya yaklaşımı gerekse by-pass konusundaki donanımı,hassasiyetiyle tanıdığım en mükemmel doktor diyebilirim.İyi ki varsın Hocam.Ellerin dert görmesin.


S

DAHA 10 AYLIK KIZIMI SÜTTEN KESİP NEFES ALAMADIĞIM İÇİN BU AMELİYATI OLMAK İSTEMİŞTİM. BİR HASTANEDE YAPILAN TESTLERDEN SONRA 2014 AĞUSTOS AYINDA SAYIN HOCAM MURAT BİÇER VE EKİBİ İLE TANIŞTIM.HOCAM VE EKİBİ TARAFINDAN ASD AMELİYATI OLDUM.DOKTOR BEYİN VE EKİBİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE TİTİZLİKLERİ BENİ VE AİLEMİ BİR KEZ DAHA KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKTILAR.ŞUAN ÇOK İYİYİM AMELİYAT OLALI BİR YIL OLACAK.HER DUAMDA SAYIN HOCAM VAR.SİZİN GİBİLERE HER DAİM İHTİYACIMIZ VAR HOCAM.ÇOK SAĞOLUN.(SERAP ÇİFÇİ)


S

Değerli doktorum Murat Biçer tarafından üç yıl önce 33 gün içinde iki kez mitral kapak ameliyatı olduğumu ikiinci ameliyatımda bu kadar kısa aralıkta yapılamıyacak bir ameliyatı üstün başarı,gayret ile gerçekleştirip iyileşmem sürecinde hiçbir saat mefrumu gözetmeksizin gerek hastanede iken gerek mesaisi dışında evinden dahi takip ederek gösterdiği gayret ve başarısı için kendisine sonsuz teşekkür eder başarılarının devamını diler ayrıca Benim gibi bütün kalp damar hastalarının Dr.Murat beyle tanışıp benim kadar şanslı olmalarını temenni ederim


S

eşim bundan 4sene önce murat biçer tarafındanASDameliyatı yapıldı şu an eşim çok iyi sağlığı yerinde ameliyat öncesi ve sonrası bize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı muret biçer ve ekibine çok çok müteşekkil olduğumu belirtmek isterim. hastanız miyesser demirdöğen in eşi.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Damar Hastalıkları
Tümünü göster

Bu doktor/uzman mısınız?

Profili düzenle veya yönet