Adres

Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy
Acıbadem Bakırköy Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Alt Ekstremitelerde Venografi +121 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Tıkanıklığı
  • Aritmi
  • Kangren
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Alt Ekstremitelerde Venografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyogram


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anjiyoplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Anterior Mediastinotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Arteriografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Arteriyel Switch Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Aterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Atriyal Septal Defekt Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bebek Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Da Vinci Robotik Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Damar Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Damar Cerrahisi Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


David Ameliyatı (Prosedürü)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Disseksiyon Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Eforlu Ekg


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ekg


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Endarterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Endovasküler Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


EVAR (Endovasküler Tedavi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Femoropopliteal Bypass


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Filebografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Hemaferez


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Holter Izlemi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Homogreft Kapak


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Homosistein


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Jackson Pratt Dren


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Değişimi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalp Tümörü Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyak Stent


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kateter Yerleştirme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Kolesterol Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Komissürotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Konjenital Kalp Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Koroner By-Pass Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Laparoskopi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Laserasyon Onarımı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mikrovasküler Oklüzyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Mitral Kapak Tamiri


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nebulizatör


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Norwood Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perikardiyosentez


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Preoperatif Değerlendirme


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robot Destekli Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robot Destekli Kardiyak Prosedürler


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Robotik Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ross - Konno Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Ross Ameliyatı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Skleroterapi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


TEVAR (Endovasküler Tedavi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Torakotomi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transjugüler Şant (Tips)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transkateter


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Variköz Ven Skleroterapisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Vasküler Cerrahi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Venografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yenidoğan Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi


Çocuk Kalp Ameliyatları


Halit Ziya Uşaklıgil Cad. 1, Bakırköy

Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
23 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
H
Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp Kapağı Replasmanı

Benim aort kapakçığım 27/03/2019 tarihinde mekanik kapakçık ile Rıza bey tarafından değiştirildi . Ameliyatım öncesi ve sonrası hiç bir sıkıntı yaşamadım bu kadar kolay geçeceğini bile tahmin etmiyordum . Allah ondan razı olsun hiçbir ameliyat riskini yaşamadım. Alanında çok yetkin ve başarılı bir cerrah olduğuna inanıyorum . Bu yorumu benim gibi ameliyat olması gereken ve doktor arama sürecinde olan hastalar için yazıyorum . Kendisine ve ekibine bir kere daha teşekkür ederim .


A
Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi 5 yasindaki oglumuzun ameliyati

Oglumuzun Pulmoner emboli sonrası gelişen kalp içi trombus alma ameliyatını gerçekleştiren elleri öpülesi doktorumuz. Size minnettariz. Yavrumuzu kurtardiniz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Oglum kollarımda ❤ Hâlâ inanamıyorum


G
Konum: başka bir yer Asd operasyon

24 agustos 2014 tarihinde Hisar hospital da oglum 8 aylıkken 5 6 mm asd vardı. Her ne kadar birçok kalp hastalığına göre daha masum olsa da baba yüreği bunları dinlemiyor. Hem ameliyatimiz hem yogun bakim surecimiz hem serviste bulunduğumuz sure çok güzel ve sorunsuz geçti. Hastane ve personel de harika tabi. Rıza Hocamın methini çok duydum. Iyi ki gitmisim. Iyi ki çocuğumu Rıza hocaya emanet etmisim. Cennet bu insanlar için var. Allah ondan razı olsun.


Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi Damar Cerrahisi Ameliyatları

Sayın Prof.Dr. Rıza Türköz hocam, son derece zor bir ameliyat olan, aynı anda mitral kapakları tamir etme ve tıkalı 5 damarı değiştirme gibi büyük yetenek, bilgi birikimi, deneyim vs gerektiren ameliyatımı, kendisi gibi çok değerli ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Kendilerine teşekkürlerim sonsuzdur. Başarılarının devamını dilerim. Mehmet Muhittin Sertgoz


Y
Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Rabbim Rıza hocadan razı olsun onu daha başarılı kılsın şükürler olsun onun vesilesiyle kalbi delik oğlumuz sağligina kavustu.Rabbim onu da dunyada ve ahirette mutlu ve huzurlu etsin daima..


N
Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Rıza Türköz doğru bir el ,bu yorumumu Özellikle doğru dr’u arayan hastalar için yazıyorum .Annemin %98 şah damarının tıkalı olduğunu öğrendiğimizde çok üzülmüştük. tespit eden (nokta atışı ile )kardiyoloji Prof.Dr Tansu Karaahmet Öncelikle kendisine yürekten teşekkür ediyorum.belirtmek isterim Annem koah hastası olduğu için ayrıca endişeliydik, Rıza bey bu konuda bizi çok ferahlattı ,sigara içmesini engellemek adına (annemi korkuttu :).Binlerce kez yorum yazıp teşekkür etsem azdır .Doğru eli bulmak çok önemli.önce Allah’a sonra sonra Rıza beye teslim ettik annemizi .diğer yorumlardan da anlaşıldığı üzere başarılı bir ameliyata yine ekibiyle imzasını attı.Ailem ve kendi adıma teşekkür ediyorum Nergis Gençer


S
Konum: Acıbadem Bakırköy Hastanesi

Bunca hastanelere gittim RIZA HOCA gibi birine rastlamadim ALLAH sevdiklerine bağişlasin gerçekten kendisi koca yureklidir


M

Kızımız Ayşe Hümeyra SELEK 'in VSD , RİNG PULM. Damar operasyonunu yaklaşık 6 ay önce Hocamız gerçeleştirmiştir. Ameliyat sürecimiz ile ilgili hiçbir sorun yaşamadık diyebilirim. Çok kısa bir yoğun bakım süreci , sonrasında servis sürecimiz tamamlandı ve süreç içerisinde kendisinin başarılı operasyonu sayesinde Rabbimizin izniyle kızımız hayata tutundu. Kendisine Teşekkür ediyor , Uzun , sağlıklı, Başarılı bir ömür diliyorum.Kendisine minettarız..


03 03 2015de rıza hoca ıkıncı kalp amalıyatımı yaptı bır yıl oldum cok sukur ıyıyım kırbır yıl once bu gunku sıyamı ersekte o zaman sımdıkı hastaneyı adı verılen sıyamı ersek a ort kapagı duzeltmıstı kırk bır yıl sonra aynı kapagı rıza hoca degıstırdı kendısını ve ekıbını hastaneyı guzel alakalarından dolayı tesekkur ederım


N

2011 yılında babamın by-pass ameliyatını Rıza hoca gerçekleştirmişti. Bir sene önce teyzem babamdan iki gün öncede bizim tavsiyemizle alt komşumuz ameliyat oldu ve hepsinide Rıza hoca ameliyat etmişti.
Hiç sorunsuz ve çok başarılı geçmişti.Aradan geçen zaman içersin de çok şükür hiç sorun yaşamadık. Konusunda çok uzman ve başarılı. Daha sonra aynı ameliyatı anneminde olması gerekti. Annem doktoru değil hastaneyi tercih etti. Rıza hoca eski hastaneden ayrılmıştı. Annemin hastane ısrarı yüzünden eski hastanesinde ameliyatı gerçekleşti. İsmini vermek istemediğim başka bir doktor tarafından ve 6 gün sonra annem vefat etti. O bakımdan Rıza hocanın deneyimle sabit çok iyi bir doktor olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum. Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Tıkanıklığı
  • Aritmi
  • Kangren
Tümünü göster