Sebahattin Ateşal, Kardiyoloji Beylikdüzü

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal

Kardiyoloji

Son 30 gün içerisinde 214 profil ziyareti var

Adres

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Care & Create, Darüşşafaka Cemiyeti Mensupları, + 52 daha fazla
0850 333.....

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +85 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, Medicana Beylikdüzü International İstanbul Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Hiperlipidemi
 • Mitral Yetmezlik
 • Baş Dönmeleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1986
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1990

Fotoğraflar


Videolar


Hizmetler

Kalıcı Kalp Pili


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ekogram(Ultrason)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Nakli


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ablasyon


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak Kateterizasyon


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Kapağı Replasmanı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Enjeksiyon Iv


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nebulizatör


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner Anjiyogram


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Komissürotomi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Efor Treadmil Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ekg


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan Komissürotomi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Eko(Ekokardiyografi)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Holter Izlemi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis Ultrasonu


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Pacemarker Implantasyonu


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Geçici Kalp Pili


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Radyal Anjiyografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Plazmaferez(Hemaferezis)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak Stent


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis Ameliyatı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nükleer Stres Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Pili Takılması


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Stres Ekokardiyografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Elektrofizyolojik Test


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Farmakolojik Stres Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Enjeksiyon Im


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyogram


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Esd (Sedimantasyon)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aterektomi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Biventriküler Pacemarker


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Cox-Maze Prosedürü


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Hemaferez


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Homosistein


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Triküspid Kapak Replasmanı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kolesterol Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Mikrovasküler Kırpma


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Kapakçığı Tamiri


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis Endarterektomi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Hdl Kolesterol Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Yüzeyel Ekokardiyografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ldl Kolesterol Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Transplantasyonu


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner Anjiyoplasti


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Venografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyoversiyon


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak Anjiyografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Mekanik Protez Kapak


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Eforlu Ekg


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Balon Valvüloplasti


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyoplasti


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Homogreft Kapak


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kan Elektrolit Testi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Periferal Vasküler Bypass


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Arteriografi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Miyokardiyal Biyopsi


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp Bypass Ameliyatı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perikardiyosentez


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aort Kapak Replasmanı


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Randevu


Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, Medicana Beylikdüzü International İstanbul Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Hiperlipidemi
 • Mitral Yetmezlik
 • Baş Dönmeleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1986
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1990

Deneyimler

 • Erzincan TCDD, Kısım Hekimliği,
 • Erzincan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Uzman Doktor,
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü,
Tümünü göster

Fotoğraflar


Videolar