Sebahattin Ateşal, Kardiyoloji Beylikdüzü

Prof. Dr.
Sebahattin Ateşal verifiedCreated with Sketch.

Kardiyoloji

Son 30 gün içerisinde 407 profil ziyareti var

Adres

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Care & Create, Darüşşafaka Cemiyeti Mensupları, + 52 daha fazla
0850 333.....

Kalıcı kalp pili

Ekogram(ultrason)

Kalp nakli + 84 daha fazla

Ablasyon

Venöz dupleks ultrasonografisi

Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, Medicana Beylikdüzü International İstanbul Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Hiperlipidemi
 • Mitral Yetmezlik
 • Baş Dönmeleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1986
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1990

Fotoğraflar


Videolar


Hasta / Danışan Görüşleri

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Hizmetler

Periferal vasküler bypass

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis endarterektomi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Korda ve papiler kas onarımı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp kapakçığı tamiri

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Hdl kolesterol testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Yüzeyel ekokardiyografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner anjiyoplasti

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp transplantasyonu

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ldl kolesterol testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Mikrovasküler kırpma

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Cox-maze prosedürü

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Biventriküler pacemarker

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aterektomi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Hemaferez

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Homosistein

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kolesterol testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Triküspid kapak replasmanı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Venografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kan elektrolit testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Stent(koroner anjiyoplasti)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Homogreft kapak

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Arteriografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp bypass ameliyatı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aort kapak replasmanı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perikardiyosentez

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Miyokardiyal biyopsi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Mekanik protez kapak

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak anjiyografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyoversiyon

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Eforlu ekg

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyoplasti

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Balon valvüloplasti

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ambulatuvar kardiyak izleme

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Esd (sedimantasyon)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Efor treadmil testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Komissürotomi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner anjiyogram

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nebulizatör

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ekg

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan komissürotomi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Eko(ekokardiyografi)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Enjeksiyon iv

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp kapağı replasmanı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ablasyon

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp nakli

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Ekogram(ultrason)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalıcı kalp pili

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Venöz dupleks ultrasonografisi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak kateterizasyon

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Holter izlemi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis ultrasonu

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Elektrofizyolojik test

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Stres ekokardiyografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kalp pili takılması

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Anjiyogram

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Enjeksiyon im

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Farmakolojik stres testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Plazmaferez(hemaferezis)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Radyal anjiyografi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Geçici kalp pili

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Pacemarker implantasyonu

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Kardiyak stent

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Karotis ameliyatı

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Aritmide ablasyon tedavisi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Nükleer stres testi

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul


Normal randevu

Beylikdüzü Cad. No:3, Beylikdüzü

Medicana Beylikdüzü International İstanbul

Özgeçmiş

Hakkımda

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, Medicana Beylikdüzü International İstanbul Hastanesi'nde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

 • Hiperlipidemi
 • Mitral Yetmezlik
 • Baş Dönmeleri
Tümünü göster

Okullar / eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1986
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1990

Deneyimler

 • Erzincan TCDD, Kısım Hekimliği,
 • Erzincan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Uzman Doktor,
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü,
Tümünü göster

Fotoğraflar


Videolar