Tamer Sayın, Kardiyoloji Ankara

Prof. Dr. Tamer Sayın

Kardiyoloji

5 görüş

Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • Damar Tıkanıklığı
  • Çarpıntı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Ablasyon


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Anjiyografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Anjiyogram


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Anjiyoplasti


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Aort Kapak Replasmanı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Arteriografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Aterektomi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Balon Valvüloplasti


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Biventriküler Pacemarker


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Cox-Maze Prosedürü


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Efor Treadmil Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Eforlu Ekg


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Ekg


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Eko(Ekokardiyografi)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Ekogram(Ultrason)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Enjeksiyon Im


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Enjeksiyon Iv


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Esd (Sedimantasyon)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Farmakolojik Stres Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Geçici Kalp Pili


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Hdl Kolesterol Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Hemaferez


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Holter Izlemi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Homogreft Kapak


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Homosistein


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Bypass Ameliyatı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Kapağı Replasmanı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Nakli


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Pili Takılması


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalp Transplantasyonu


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kalıcı Kalp Pili


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kan Elektrolit Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kardiyak Anjiyografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kardiyak Kateterizasyon


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kardiyak Stent


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kardiyoversiyon


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Karotis Ameliyatı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Karotis Endarterektomi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Karotis Ultrasonu


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Kolesterol Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Komissürotomi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Koroner Anjiyogram


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Koroner Anjiyoplasti


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Ldl Kolesterol Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Mekanik Protez Kapak


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Mikrovasküler Kırpma


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Miyokardiyal Biyopsi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Nebulizatör


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Nükleer Stres Testi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Pacemarker Implantasyonu


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Periferal Vasküler Bypass


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Perikardiyosentez


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Perkütan Komissürotomi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Radyal Anjiyografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Stres Ekokardiyografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Triküspid Kapak Replasmanı


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Vega


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Venografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Demirlibahçe Mah. Mamak Cad., Mamak

Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
5 görüş

A
Konum: Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Merkezi Kalp Yetmezliği Tedavisi

kriz sonucu kalp yetmezliği sebebiyle 2 yıldır tetkik ve tedavilerimi yapan doktorum tamer hocam mükemmel doktorluğunun yanında çok mükemmel bir insan teşhis ve tedavisinden çok memnunum 24 saat kendisine ulaşabiliyorum çok ilgili her soruna gayet yumuşak bir şekide sabırla cevap veriyor.hastalığımda çok iyi bir şekilde iyileşme oldu kendisine çok teşekkür ederim.yakınlarımı tamer hocama götürüyorum.herkese tavsiye ederim.


S

Sevgili hocamız babamızı hayata döndüren tek insan Prof. Dr.Tamer SAYIN hocamız size birkez daha babam ben deniz dilek ve ailem adına sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.Yolunuz hep açık olsun hocam.


H

Ben şu anda 60 yaşındayım.14.05.2003 tarihinde kalp krizi geçirdim ve acil olarak kalp merkezine nakledildim. O zamanlar çok değerli sayın hocam Tamer Sayın Doçenti. Beni anjiyo ederek stent taktı.Şimdilerde ise değerli bir profesör. bilgili , işini seven , daima kendini yenileyen ve çağdaş bilimi takip eden bir kişi. Beni sağlığıma kavuşturduğu o tarihten beri de her 6 ayda bir düzenli olarak kontröllerimi yaparak sağlığımı çok yakından takip etmektedir. allaha şükür şu ana kadar bu konuda yani sağlığım konusunda hiç bir şikayetim olmadı.tek temennim bundan sonrada olmaz inşanlah. Kalp hususunda şikayeti olanlara hocamı tavsiye ederim. kendileriyle yakından ilgileneceğine ,bu konudaki değerli bilgileriyle yardımcı olacağına kişileri de bilgilendireceğine canı gönülden inanıyorum. kalp hastalığından müzdarip olanları da en kısa sürede sağlığına kavuşturacağından eminim.Herkese şimdiden geçmiş olsun. not: Değerli hocamla soyadım sadece benzerlikten ibarettir.


D

sevgili doktorumuz TAMER SAYIN'a babamız YUSUF ZİYA ÇELENK'in sağlığına kavuşmasın da elinden geleni ardına koymadığı için sonsuz teşekkür ediyoruz.ilgiside bilgiside mükemmel olduğu için bütün yakın eş dost ve yakınlarıma hep övgüyle anlatıyorum kendisini.babanızın%10 çalışan kalbi TAMER beyin tetkik ve tedavi sonucunda artık %45 lere ulaştı.çok ama çok teşekkürler hocam


E

tamer hocam 40 gunluk yogun bakımdan cıkabılmem ıcın en ıyı ılac doz ayarlamasını yaparak ayaga kalkmamı saglayan hekımım olmustur allah ondan razı olsun)


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • Damar Tıkanıklığı
  • Çarpıntı
Tümünü göster

İlgili aramalar