Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti), Zeytinburnu