Adres

Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy
Acıbadem Kadıköy Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit, Kredi kartı, Acıbadem Sigorta, + 14 daha fazla

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +84 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • damar hastalıkları
  • Taşikardi
  • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ablasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Arteriografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eforlu Ekg


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ekg


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hemaferez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Holter Izlemi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homogreft Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homosistein


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Nakli


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Stent


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nebulizatör


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perikardiyosentez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Konum: Acıbadem Kadıköy Hastanesi Babam ve Annem için kalp rahatsizliklarindan dolayi

İșini cok iyi bilen emin güvenli ve ilgili bir doktor.Annem ve babam için kalp damar yolu rahatsızliklarini erken teșhis ve tedavi ile bizleri memnun etmiştir kendisine teşekkürlerimizi sunariz.


K

koşuyolu hastanesıne kalp krızle gittiğimde ilgilenen doktor teşekkurler


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • damar hastalıkları
  • Taşikardi
  • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster