Adres

Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy
Acıbadem Kadıköy Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin
Nakit, Kredi kartı, Acıbadem Sigorta, + 14 daha fazla

Nükleer Stres Testi

Kalp Kapağı Replasmanı

Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi +84 daha fazla

Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)

Elektrofizyolojik Test

Holter Izlemi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • damar hastalıkları
 • Taşikardi
 • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
K

koşuyolu hastanesıne kalp krızle gittiğimde ilgilenen doktor teşekkurler


Hizmetler

Nükleer Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Holter Izlemi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Nakli


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nebulizatör


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Eforlu Ekg


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Stent


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ablasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Arteriografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aterektomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homosistein


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Ekg


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hemaferez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Homogreft Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perikardiyosentez


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Anjiyogram


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi


Randevu


Acıbadem Cad.Tekin Sok.No:8, Kadıköy

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
K

koşuyolu hastanesıne kalp krızle gittiğimde ilgilenen doktor teşekkurler


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • damar hastalıkları
 • Taşikardi
 • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster