Adres

Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik
Kurtköy Ersoy Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Acıbadem Sigorta, AIG Sigorta, Ak Sigorta, + 14 daha fazla

Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +90 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster


Özgeçmiş

Hakkımda

Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olan Uzm. Dr. Halil İbrahim Durmuş kardiyak görüntüleme, kalp yetersizliği, atrial fibrilasyon gibi ted...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Ablasyon


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Anjiyografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Anjiyogram


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Anjiyoplasti


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Arteriografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Aterektomi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


EECP - Doğal Bypass


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Eforlu Ekg


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Ekg


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Enjeksiyon Im


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Hemaferez


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Holter Izlemi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Homogreft Kapak


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Homosistein


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Nakli


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kardiyak Stent


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kardiyoversiyon


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Kolesterol Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Komissürotomi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Nebulizatör


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Normal randevu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Normal Randevu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Perikardiyosentez


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Venografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3, Pendik

Kurtköy Ersoy Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
I

Kontrol amaçlı tesadüfen gittim.Doktorumuzun yaklaşımı, tecrübesinden ve tedavi sürecinden memnun kaldım.


E
Konum: Kurtköy Ersoy Hastanesi Muayene

Halil İbrahim Bey uzun zamandır babamın doktorudur, takibi sırasında sorularımıza yanıtlarıyla, her zaman destek olmuştur. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum, kendisine minnettarlığımı iletiyorum.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olan Uzm. Dr. Halil İbrahim Durmuş kardiyak görüntüleme, kalp yetersizliği, atrial fibrilasyon gibi ted...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Atrial Fibrilasyon
Tümünü göster

Diğer içerikler

Makaleler (8)