Hüseyin Uyarel, Kardiyoloji Avcılar

Prof. Dr. Hüseyin Uyarel

Kardiyoloji


Adres

Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar
Özel Avcılar Hospital

Bu adres online randevuya açık değil


Ace European Sigorta, Acıbadem Sigorta, AIG Sigorta, + 17 daha fazla

Normal Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +88 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr.Hüseyin Uyarel, Avcılar Hospital da hizmet vermektedir. Özellikli Tedavi Alanları: İnvazif Kardiyoloji Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Kalp Kapa...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Normal Randevu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Randevu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Ablasyon


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Anjiyografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Anjiyogram


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Anjiyoplasti


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Aort Kapak Replasmanı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Arteriografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Aterektomi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Balon Valvüloplasti


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Biventriküler Pacemarker


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Cox-Maze Prosedürü


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


EECP - Doğal Bypass


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Efor Treadmil Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Eforlu Ekg


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Ekg


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Eko(Ekokardiyografi)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Ekogram(Ultrason)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Elektrofizyolojik Test


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Enjeksiyon Im


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Enjeksiyon Iv


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Esd (Sedimantasyon)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Farmakolojik Stres Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Geçici Kalp Pili


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Hdl Kolesterol Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Hemaferez


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Holter Izlemi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Homogreft Kapak


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Homosistein


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalp Kapakçığı Tamiri


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalp Kapağı Replasmanı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalp Nakli


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalp Pili Takılması


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalp Transplantasyonu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kalıcı Kalp Pili


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kan Elektrolit Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kardiyak Anjiyografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kardiyak Kateterizasyon


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kardiyak Stent


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kardiyoversiyon


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Karotis Ameliyatı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Karotis Endarterektomi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Karotis Ultrasonu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Kolesterol Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Komissürotomi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Koroner Anjiyogram


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Koroner Anjiyoplasti


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Ldl Kolesterol Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Mekanik Protez Kapak


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Mikrovasküler Kırpma


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Miyokardiyal Biyopsi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Nebulizatör


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Normal randevu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Nükleer Stres Testi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Pacemarker Implantasyonu


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Periferal Vasküler Bypass


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Perikardiyosentez


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Perkütan Komissürotomi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Plazmaferez(Hemaferezis)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Radyal Anjiyografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Stres Ekokardiyografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Triküspid Kapak Replasmanı


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Venografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Yüzeyel Ekokardiyografi


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Üniversite Mahallesi Uran Caddesi No:10, Avcılar

Özel Avcılar Hospital

Görüşler

Prof. Dr. Hüseyin Uyarel isimli sağlık profesyoneli ile randevunuz gerçekleşti mi?

Deneyiminizi anlatan görüşünüzü paylaşın. Yüzlerce hasta ve danışan size minnettar olacaktır.

Görüş ekleyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Dr.Hüseyin Uyarel, Avcılar Hospital da hizmet vermektedir. Özellikli Tedavi Alanları: İnvazif Kardiyoloji Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Kalp Kapa...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Kalp Yetmezliği
  • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
  • Kalp Hastalıkları
Tümünü göster