İsmail Erdoğu, Kardiyoloji Sivas

Uzm. Dr. İsmail Erdoğu

Kardiyoloji

2 görüş
Son 30 gün içerisinde 57 profil ziyareti var

Adres

Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas
Medicana Sivas Hastanesi (harita)

İlk müsait tarih:

Takvimi göster
Care & Create, Net Risk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mensupları, + 45 daha fazla
0850 333.....

Normal Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +87 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. İsmail Erdoğu, Medicana Sivas Hastanesinde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Hastalıkları

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyogram


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Anjiyoplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Arteriografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aterektomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Eforlu Ekg


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ekg


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Enjeksiyon Im


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Hemaferez


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Holter Izlemi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Homogreft Kapak


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Homosistein


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Nakli


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyak Stent


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kardiyoversiyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kolesterol Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Komissürotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nebulizatör


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perikardiyosentez


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Venografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Ablasyon


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Normal Randevu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


EECP - Doğal Bypass


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Randevu


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Kızılırmak Mahallesi M. Fethi Akyüz Caddesi No:8, Sivas

Medicana Sivas Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

sevgili hocam siz eşimi canımı yüreğimi herşeyimi bana geri verdiniz sizin bana sarıarak verdiğiniz değeri gözlerinizdeki o hisli buğuyu hiç unutmadım boncuğum babasına kavuştu dilediğiniz herşey gönlünüzce olsun iyiki hayatımıza dokundunuz saygı ve sevgilerimizle DERYA ALİ AYDIN


S

DR İSMAİL BEYİ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM BENİM SORUNUM BAŞKA BİR HASTALIKMIŞ KENDİS SAYESİNDE ÖĞRENDİM KENDİSİNE SONSUZ TEŞEKKÜR EDRİM TANSİYON YÜKSEKLİĞİNİ TETİKLEYEN BAŞKA BİR RAHATSIZLIĞIM VARMIŞ AMA KENDİSİNİN İSTEDİĞİ TAHLİLLER VE BÖBREKLE İLGİLİ SORUNUMU ORTAYA KOYDU KENDİSİNDEN ÇOK MEMNUN OLDUĞUMU VE HERKESE GÖNÜLDEN TAVSİYE EDİYORUM


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

Uzm.Dr. İsmail Erdoğu, Medicana Sivas Hastanesinde hizmet vermektedir.


Tedavi edilen hastalıklar

  • kalp çarpıntısı
  • Kalp Ağrısı
  • Kalp Hastalıkları