Adres

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara
Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit

Abdominal Laparoskopi

Abdominal Ultrasonografi

Antroduodenal Motilite Çalışmaları +85 daha fazla

Balon Dilatasyon

Baryumlu Lavran

Bağırsak Tıkanması Onarımı

Tümünü göster

Özgeçmiş

Hakkımda

1933 yılında Bandırma doğumludur. 1951 senesinde lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1958 senesi...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
  • Barrett Özofagusu (Barrett Metaplazisi)
  • Gastroparezi (Mide Felci)
Tümünü göster

Hizmetler

Normal randevu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastrostomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Egd(Endoskopi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastrik Band Uygulaması


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Esnek Sigmoidoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Perkütan Karaciğer Biyopsisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Bağırsak Tıkanması Onarımı


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Enteral Beslenme


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Balon Dilatasyon


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hemaferez


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Mikroküre Tedavisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Biyopsisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Laktoz Tölerans Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Duodenoskopi(Endoskopi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Çift-Balon Endoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kolonoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Endoskopik Ultrason


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastrektomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Enterostomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Baryumlu Lavran


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Fundoplikasyon(Gerd Cerrahisi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Polipektomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kısmi Gastrektomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Rezeksiyonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Dışkı Asit Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Egg(Elektrogastrogram)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Fundoplikasyon - Laparoskopik Cerrahi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Pdc-E2 Antijen(Antimitokondiyal Antikor)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hidrojen Solunum Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofajial Ph Metri


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Pankreas Ve Adacık Hücre Transplantasyonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


İntestinal Obstrüksiyonun Onarımı


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hepatobilier Görüntüleme


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofagus Varisleri Tedavisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


İnce Barsak Biyopsisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Bt Kolonoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Üre Nefes Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Ivc(İntravenöz Kolanjiografi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofagogastroduodenoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Abdominal Laparoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kolon Kanseri Görüntüleme


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Üst Gastrointestinal Endoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kolesintigrafi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Endoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Ileostomi(Ülseratif Kolit Cerrahisi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Fundoplikasyon


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hida Taraması


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Abdominal Ultrasonografi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Metastazına Perkütan Etanol-Enjeksiyonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Transvenöz Karaciğer Biyopsisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Ercp(Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Kan Testleri


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Antroduodenal Motilite Çalışmaları


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Fonksiyon Testleri


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastro Laparoskopik Ameliyat


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Vertikal (Dikey) Bantlı Gastroplasti Ameliyatı (Vbg)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Sanal Kolonoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hidrojen Nefes Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofajiyal Band Ligasyonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Hepatobiliyer Sintigrafi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Perkütan Iğne Aspirasyonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofagus Varis Kanamasında İnjeksiyon Skleroterapisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


M2 Antijeni(Antimitokondriyal Antikor(Ama))


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Feces Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastrik Bypass


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğer Nakli (Transplantasyonu)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Eus(Endoskopik Ultrason)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Endoskopik Tedavi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kolesistektomi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Radyonüklid Tarama (Hida Scan)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Helikobakter Pilori Nefes Testi - Üre Nefes Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Rektosigmoidoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kıl Kurdu Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Gastroskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofajial Manometri


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Özofagoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Karaciğerin Radyofrekanslı Ablasyon


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Sigmoidoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Kapsül Endoskopi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Mide Balonu


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Cea(Karsinoembriyonik Antijen)


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Dgk(Dışkıda Gizli Kan) Testi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Kolonografisi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 23/1-2, Ankara

Nidai Sulhi Atmaca Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
U

DR.NİDAİ BEY GEREK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALINDAKİ UZMANLIĞI, EFEKTİF TEDAVİLERİ İLE GEREK İNSANLIĞI İLE TAVSİYEYE ŞAYAN BİR HEKİMDİR.YILLAR ÖNCE ANNEME GATA HASTANESİ 2 YIL YAŞAR DEMİŞTİ.DR.NİDAİ BEY YOK ÖYLE BİRŞEY DEDİ.ANNEM 27 YIL YAŞADI.BAŞKA HASTALIKTAN ÖLDÜ..KONUŞMALARIYLA DA BÜYÜK MORAL VERMİŞTİ.ÖLÜNCEYE KADAR UNUTMAYACAĞIM O GÜNÜ.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Hakkımda

1933 yılında Bandırma doğumludur. 1951 senesinde lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1958 senesi...

Daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
  • Barrett Özofagusu (Barrett Metaplazisi)
  • Gastroparezi (Mide Felci)
Tümünü göster