Adres

İzmir
Doktor Muayenehanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Nakit, Kredi kartı, Mapfre Sigorta, + 12 daha fazla

Normal Randevu

Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı +86 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Tümünü göster

İhtiyacınız olan bilgiyi bulamadınız mı?

Diğer kardiyolog listesi göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Kalp Ritim Bozukluğu
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Normal Randevu


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Randevu


İzmir

Doktor Muayenehanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Ablasyon


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Anjiyografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Anjiyogram


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Anjiyoplasti


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Arteriografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Aterektomi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Eforlu Ekg


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Ekg


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Enjeksiyon Im


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Hemaferez


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Holter Izlemi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Homogreft Kapak


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Homosistein


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalp Nakli


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kardiyak Stent


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kardiyoversiyon


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Kolesterol Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Komissürotomi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Nebulizatör


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Perikardiyosentez


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Venografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İzmir

Doktor Muayenehanesi


Şah Damarı (Karotis) Stentleme


İzmir

Doktor Muayenehanesi

Görüşler

Uzm. Dr. Ömer Kıraslan isimli sağlık profesyoneli ile randevunuz gerçekleşti mi?

Deneyiminizi anlatan görüşünüzü paylaşın. Yüzlerce hasta ve danışan size minnettar olacaktır.

Görüş ekleyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Baş Dönmeleri
  • İskemik Kalp Hastalığı
  • Kalp Ritim Bozukluğu
Tümünü göster