Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi, Zeytinburnu