Adres

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Romatizması
  • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ablasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aort Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Arteriografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Aterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Balon Valvüloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Biventriküler Pacemarker


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Cox-Maze Prosedürü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Efor Treadmil Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eforlu Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekg


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Eko(Ekokardiyografi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ekogram(Ultrason)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektrofizyolojik Test


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Im


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Enjeksiyon Iv


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Esd (Sedimantasyon)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Farmakolojik Stres Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Geçici Kalp Pili


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Hdl Kolesterol Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Hemaferez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Holter Izlemi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homogreft Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Homosistein


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Bypass Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapakçığı Tamiri


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Kapağı Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Nakli


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Pili Takılması


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalp Transplantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kalıcı Kalp Pili


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kan Elektrolit Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Kateterizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyak Stent


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kardiyoversiyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ameliyatı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Endarterektomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Karotis Ultrasonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Kolesterol Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyogram


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Anjiyoplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Ldl Kolesterol Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mekanik Protez Kapak


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Mikrovasküler Kırpma


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Miyokardiyal Biyopsi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nebulizatör


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Nükleer Stres Testi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Pacemarker Implantasyonu


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Periferal Vasküler Bypass


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perikardiyosentez


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Komissürotomi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Plazmaferez(Hemaferezis)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Radyal Anjiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Stres Ekokardiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Triküspid Kapak Replasmanı


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü


Yüzeyel Ekokardiyografi


Haseki Cad.No:29/30, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
S

Babam Nazif Karadyeniz ile çok ilgilendi...Verdiği tüm ilaçlar babama çok iyi geldi...Kardiyolojiye her gidişimizde Ahmet bey ilgilniyor..Allah elinekoluna sağlık versindedaha nice hastalara şifa versin...Çok minnettarız Ahmet beye....Allah yolunu açık etsin o merhameti ile hep yükselsin....


T

bence geleceğin kalp doktoru olacağına gerçekten inanıyorum allah yar ve yardımcısı olsun insana insan gibi davranıyor. melek gibi bir hoca her doktor ahmet bey gibi olsa bizim memleket sağlık problemi kalmıyacaktır.


S

acile gittim ve her konuda aydınlatan güler yüzlü iyimser bir insan. işlemim için kesinlikle ona dönüş yapacam.bu güveni bana sağladı.allaha emanet ol ahmet bey


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Romatizması
  • Koroner Arter Hastalığı
Tümünü göster