Adres

Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul
Türk Kalp Vakfı

Bu adres online randevuya açık değil


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Şişkinlik
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Ablasyon


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Anjiyografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Anjiyogram


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Anjiyoplasti


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Aort Kapak Replasmanı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Arteriografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Aterektomi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Balon Valvüloplasti


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Biventriküler Pacemarker


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Cox-Maze Prosedürü


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Efor Treadmil Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Eforlu Ekg


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Ekg


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Eko(Ekokardiyografi)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Ekogram(Ultrason)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Elektrofizyolojik Test


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Enjeksiyon Im


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Enjeksiyon Iv


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Esd (Sedimantasyon)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Farmakolojik Stres Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Geçici Kalp Pili


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Hdl Kolesterol Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Hemaferez


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Holter Izlemi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Homogreft Kapak


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Homosistein


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Bypass Ameliyatı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Kapakçığı Tamiri


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Kapağı Replasmanı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Nakli


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Pili Takılması


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalp Transplantasyonu


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kalıcı Kalp Pili


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kan Elektrolit Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kardiyak Anjiyografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kardiyak Kateterizasyon


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kardiyak Stent


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kardiyoversiyon


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Karotis Ameliyatı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Karotis Endarterektomi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Karotis Ultrasonu


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Kolesterol Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Komissürotomi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Koroner Anjiyogram


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Koroner Anjiyoplasti


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Ldl Kolesterol Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Mekanik Protez Kapak


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Mikrovasküler Kırpma


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Miyokardiyal Biyopsi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Nebulizatör


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Nükleer Stres Testi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Pacemarker Implantasyonu


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Periferal Vasküler Bypass


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Perikardiyosentez


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Perkütan Komissürotomi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Plazmaferez(Hemaferezis)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Radyal Anjiyografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Stres Ekokardiyografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Triküspid Kapak Replasmanı


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Venografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı


Yüzeyel Ekokardiyografi


Ondokuz Mayıs Cad.No:8, İstanbul

Türk Kalp Vakfı

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
S

Son derece dikkatli bir hekimdir. En ufak ayrıntıların bile üstünde durur.


E

Hastasını sistematik ve dikkatli bir şekilde takip eden, uyguladığı tedavi konusunda başarılı ve ikna edici, hastasına değer verdiğini hissettiren, mesleki bilgisine güven duyacağınız kesinlikle tavsiye edilecek bir hekim.


G

En ufak detayı kaçırmayan, kişi hastalığın eşiğindeyken her türlü önlemi alan, istenilen bilgiyi anlaşılır bir dille veren, kendi branşı dışındaki konular hakkında rasgele konuşmayan, hastayı çok iyi takip eden, son derece nazik bir hekimdir.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Şişkinlik
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Mitral Darlığı
Tümünü göster