Adres

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul
Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Kardiyoversiyon

Kardiyak Anjiyografi

Kalp Bypass Ameliyatı +84 daha fazla

Kalp Kapağı Replasmanı

Aritmide Ablasyon Tedavisi

Kalp Nakli

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Tansiyon Yüksekliği
  • Nefes Darlığı
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster

Hizmetler

Kardiyoversiyon


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak Anjiyografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Bypass Ameliyatı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Kapağı Replasmanı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Nakli


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Kapakçığı Tamiri


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Cox-Maze Prosedürü


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Komissürotomi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Stres Ekokardiyografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalıcı Kalp Pili


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kolesterol Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Eforlu Ekg


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Holter Izlemi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Homosistein


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Hdl Kolesterol Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ablasyon


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Mekanik Protez Kapak


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis Ultrasonu


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Mikrovasküler Kırpma


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ldl Kolesterol Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nükleer Stres Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aort Kapak Replasmanı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Pacemarker Implantasyonu


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Pili Takılması


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyogram


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Efor Treadmil Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perikardiyosentez


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak Stent


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Plazmaferez(Hemaferezis)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis Ameliyatı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Enjeksiyon Iv


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nebulizatör


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kan Elektrolit Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Koroner Anjiyogram


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ekogram(Ultrason)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aterektomi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Homogreft Kapak


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Triküspid Kapak Replasmanı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Hemaferez


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Biventriküler Pacemarker


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ekg


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Miyokardiyal Biyopsi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Balon Valvüloplasti


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan Komissürotomi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak Kateterizasyon


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Yüzeyel Ekokardiyografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Eko(Ekokardiyografi)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Elektrofizyolojik Test


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyoplasti


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Koroner Anjiyoplasti


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Farmakolojik Stres Testi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis Endarterektomi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Periferal Vasküler Bypass


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Enjeksiyon Im


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp Transplantasyonu


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Venografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Radyal Anjiyografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Geçici Kalp Pili


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Arteriografi


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Esd (Sedimantasyon)


Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
A

Sayın Hüseyin Çelebi ile, 2014 yılından beri tanışırız. Kalbimi o zamandan beri kendisine emanet ettiğim gibi, ailemin de kalp doktoru görevini üstlenmiştir. 2014 Nisan ayında yaptığı bir kontrolde - ki rutin olarak ekg, eko ve eforlu ekg incelemesi yapar herkese - bir şeylerden şüphelendi ve benden daha ileri tetkikler istedi. Şüpheleri doğrultusunda biri %98 olmak üzere 2 kalp damarımın tıkandığını keşfetti. Sayesinde tedavi gördüm (2 stent takıldı) ve şu an çok iyiyim. Hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Güler yüzü ve hastalığa olan ciddi yaklaşımı ile uzmanlığının hakkını veren bir doktordur. Kendisine bir kez de buradan çok teşekkür ederim. Bu arada düzenli olarak 6 ayda bir kontrole giderim. İlaçlarım ve dozlarıyla yakından ilgilenir. Tetkiklerimi yapar ve sonucu açıklar. Stent takıldığından beri hiç bir problemim olmadı. Olsa bile problem değil, kendisi 6 aylık periyotlarla incelediğinden nasıl olsa sorunu yakalar. Şu an Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde hem Başhekim hem de kardiyolog olarak görev yapmaktadır.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Tansiyon Yüksekliği
  • Nefes Darlığı
  • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster