Hüseyin Çelebi, Kardiyoloji İstanbul

Uzm. Dr.
Hüseyin Çelebi verifiedCreated with Sketch.

Kardiyoloji

1 görüş

En Güncel Görüş

A

Sayın Hüseyin Çelebi ile, 2014 yılından beri tanışırız. Kalbimi o zamandan beri kendisine emanet ettiğim gibi, ailemin de kalp doktoru görevini üstlenmiştir. 2014 Nisan ayında yaptığı bir kontrolde - ki rutin olarak ekg, eko ve eforlu ekg incelemesi yapar herkese - bir şeylerden şüphelendi ve benden daha ileri tetkikler istedi. Şüpheleri doğrultusunda biri %98 olmak üzere 2 kalp damarımın tıkandığını keşfetti. Sayesinde tedavi gördüm (2 stent takıldı) ve şu an çok iyiyim. Hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Güler yüzü ve hastalığa olan ciddi yaklaşımı ile uzmanlığının hakkını veren bir doktordur. Kendisine bir kez de buradan çok teşekkür ederim. Bu arada düzenli olarak 6 ayda bir kontrole giderim. İlaçlarım ve dozlarıyla yakından ilgilenir. Tetkiklerimi yapar ve sonucu açıklar. Stent takıldığından beri hiç bir problemim olmadı. Olsa bile problem değil, kendisi 6 aylık periyotlarla incelediğinden nasıl olsa sorunu yakalar. Şu an Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde hem Başhekim hem de kardiyolog olarak görev yapmaktadır.


Adres

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul
Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Koroner anjiyoplasti

Perkutan mitral balon valvuloplasti

Enjeksiyon iv + 83 daha fazla

Karotis ameliyatı

Plazmaferez(hemaferezis)

Kardiyak stent

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Tansiyon Yüksekliği
 • Nefes Darlığı
 • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Sayın Hüseyin Çelebi ile, 2014 yılından beri tanışırız. Kalbimi o zamandan beri kendisine emanet ettiğim gibi, ailemin de kalp doktoru görevini üstlenmiştir. 2014 Nisan ayında yaptığı bir kontrolde - ki rutin olarak ekg, eko ve eforlu ekg incelemesi yapar herkese - bir şeylerden şüphelendi ve benden daha ileri tetkikler istedi. Şüpheleri doğrultusunda biri %98 olmak üzere 2 kalp damarımın tıkandığını keşfetti. Sayesinde tedavi gördüm (2 stent takıldı) ve şu an çok iyiyim. Hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Güler yüzü ve hastalığa olan ciddi yaklaşımı ile uzmanlığının hakkını veren bir doktordur. Kendisine bir kez de buradan çok teşekkür ederim. Bu arada düzenli olarak 6 ayda bir kontrole giderim. İlaçlarım ve dozlarıyla yakından ilgilenir. Tetkiklerimi yapar ve sonucu açıklar. Stent takıldığından beri hiç bir problemim olmadı. Olsa bile problem değil, kendisi 6 aylık periyotlarla incelediğinden nasıl olsa sorunu yakalar. Şu an Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde hem Başhekim hem de kardiyolog olarak görev yapmaktadır.


Hizmetler

Koroner anjiyoplasti

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Korda ve papiler kas onarımı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Farmakolojik stres testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis endarterektomi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Periferal vasküler bypass

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Enjeksiyon im

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp transplantasyonu

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Venografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Radyal anjiyografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Geçici kalp pili

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Arteriografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Esd (sedimantasyon)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyoversiyon

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak anjiyografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp bypass ameliyatı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp kapağı replasmanı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aritmide ablasyon tedavisi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp nakli

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Stent(koroner anjiyoplasti)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp kapakçığı tamiri

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Cox-maze prosedürü

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Komissürotomi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Venöz dupleks ultrasonografisi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Stres ekokardiyografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalıcı kalp pili

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kolesterol testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Eforlu ekg

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Holter izlemi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Homosistein

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Hdl kolesterol testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ablasyon

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Mekanik protez kapak

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis ultrasonu

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Mikrovasküler kırpma

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ldl kolesterol testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nükleer stres testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aort kapak replasmanı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Pacemarker implantasyonu

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kalp pili takılması

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyogram

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkutan mitral balon valvuloplasti

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Efor treadmil testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perikardiyosentez

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak stent

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Plazmaferez(hemaferezis)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Karotis ameliyatı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Enjeksiyon iv

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Nebulizatör

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kan elektrolit testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Koroner anjiyogram

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ekogram(ultrason)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Aterektomi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Homogreft kapak

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Triküspid kapak replasmanı

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Hemaferez

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Biventriküler pacemarker

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ambulatuvar kardiyak izleme

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Ekg

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Miyokardiyal biyopsi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Balon valvüloplasti

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan komissürotomi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Kardiyak kateterizasyon

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Yüzeyel ekokardiyografi

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Eko(ekokardiyografi)

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Elektrofizyolojik test

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği


Anjiyoplasti

Zuhuratbaba Mahallesi Merkez Polikliniği, İstanbul

Bakırköy Belediyesi Merkez Polikliniği

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Sayın Hüseyin Çelebi ile, 2014 yılından beri tanışırız. Kalbimi o zamandan beri kendisine emanet ettiğim gibi, ailemin de kalp doktoru görevini üstlenmiştir. 2014 Nisan ayında yaptığı bir kontrolde - ki rutin olarak ekg, eko ve eforlu ekg incelemesi yapar herkese - bir şeylerden şüphelendi ve benden daha ileri tetkikler istedi. Şüpheleri doğrultusunda biri %98 olmak üzere 2 kalp damarımın tıkandığını keşfetti. Sayesinde tedavi gördüm (2 stent takıldı) ve şu an çok iyiyim. Hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Güler yüzü ve hastalığa olan ciddi yaklaşımı ile uzmanlığının hakkını veren bir doktordur. Kendisine bir kez de buradan çok teşekkür ederim. Bu arada düzenli olarak 6 ayda bir kontrole giderim. İlaçlarım ve dozlarıyla yakından ilgilenir. Tetkiklerimi yapar ve sonucu açıklar. Stent takıldığından beri hiç bir problemim olmadı. Olsa bile problem değil, kendisi 6 aylık periyotlarla incelediğinden nasıl olsa sorunu yakalar. Şu an Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde hem Başhekim hem de kardiyolog olarak görev yapmaktadır.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Tansiyon Yüksekliği
 • Nefes Darlığı
 • Aort Koarktasyonu
Tümünü göster