İlke Sipahi, Kardiyoloji Şişli

Prof. Dr. İlke Sipahi

Kardiyoloji

1 görüş

Adres

Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli
Memorial Şişli Hastanesi

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Kabul edilen yaş grubu: yetişkin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Koroner Kalp Hastalığı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Ablasyon


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Anjiyografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Anjiyogram


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Anjiyoplasti


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Arteriografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Aterektomi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Eforlu Ekg


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Ekg


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Enjeksiyon Im


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Hemaferez


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Holter Izlemi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Homogreft Kapak


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Homosistein


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalp Nakli


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kardiyak Stent


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kardiyoversiyon


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Kolesterol Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Komissürotomi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Nebulizatör


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Perikardiyosentez


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Vega


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Venografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Piyale Paşa Bulvarı Okmeydanı Kağıthane, Şişli

Memorial Şişli Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

M

doktorumu buldum demek istiyorsanız dogru yerdesiniz ve gercekten doktorunuzu buldugunuza emın olabılırsınız


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Reyno Sendromu
  • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
  • Koroner Kalp Hastalığı
Tümünü göster

Diğer içerikler

İlgili aramalar