Adres

Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece
Özel Doğan Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin
Nakit, Kredi kartı, AIG Sigorta, + 5 daha fazla

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları
  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Damar Sertliği
Tümünü göster

Hizmetler

Homogreft Kapak


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Aterektomi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Anjiyoplasti


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Hemaferez


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Venografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Ablasyon


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kardiyoversiyon


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Anjiyografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Enjeksiyon Im


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kolesterol Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Komissürotomi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Arteriografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Anjiyogram


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Holter Izlemi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Homosistein


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Nakli


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Nebulizatör


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Perikardiyosentez


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Eforlu Ekg


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Ekg


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Kardiyak Stent


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Cennet Mah. Ziya Gökalp Cad.No:2, Küçükçekmece

Özel Doğan Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
6 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
T

Son derece basarili guleryuzlu sordugunuz sorunun cevabini ictenlikle yanitlayan mukemmel bir doktor.keske doktorlarimizin çoğu boyle olsa.babama anjiyo yapti stent takti.elleri dert gormesin diyorum,basarilarinin devamini diliyirum


O

mukemmel bit kardıyılog.. bılgısının yanısıra hastasına verdıgı moral ve enerjıyle herkese şifa dagıtıyor.. babamın rahatsızlıgını halsızlıgını hıc bır doktor anlayamadı damar tıkanıklıgını oldugun anjıyo yapıp kolay bır sekılde anladı.. cok tesekkur ederız kenan bey harıkasınız


H

İdealist ve işine tamamen gönül vermiş çok başarılı bir hekim. işine olan hakimiyeti ve olağanüstü hafızası ile insanı etkiliyor. Günde yüzlerce hastaya baksa bile 1 ay aradan sonra sizi tanıyor ve o güven veren samimiyetini size aksettiriyor.


H

Mükemmel bir hekim olmanısı tarışılmaz ve aynı zamanda süper bir insan. azimli kişiliği ve pozitif yaklaşımı sayesinde yapamayacağı iş yok. çok teşekkür ediyorum.


M

kalp krizi geçirerek gittiğim hastaneden gülerek çıkmamı sağlayan güzel insan. işinde hızlı ehil ve pratik. en önemlisi sıcakkanlı semptik. bir doktordan çok bir dost gibi hissediyorsunuz. ona çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. allah ondan razı olsun.


P

hocam size herşeyden önce güleryüzünüz ve samimiyetinizden dolayı teşekkür ederim.iyi bir doktor ve kaliteli bir insansınız.sizin gibi doktorlar oldukça biz ne hasta oluruz ne de doktor dan korkarız.bütün doktorların sizi örnek almasını isterim.allah karşınıza sizin gibi insanlar çıkarsın.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları
  • Derin Ven Trombozu (DVT)
  • Damar Sertliği
Tümünü göster