Adres

İstanbul
Doktor muayenehanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Çarpıntı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ablasyon


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyogram


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyoplasti


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Arteriografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aterektomi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Eforlu Ekg


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ekg


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Enjeksiyon Im


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Hemaferez


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Holter Izlemi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Homogreft Kapak


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Homosistein


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Nakli


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Stent


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyoversiyon


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kolesterol Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Komissürotomi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nebulizatör


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perikardiyosentez


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Venografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


İstanbul

Doktor muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


İstanbul

Doktor muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
3 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
U

Harika bir insansınız. ALLAH razı olsun.benimle ilgilenmeniz, alakanız güleryüzünüz, tavsiyeleriniz ve tespitleriniz bana moral vermiştir. inşallah ihtiyacınız olmaz ama ALLAH size ihtiyacınız olduğunuzda sizin gibi doktor nasip etsin.Az daha unutuyordum bir de hastanenin bir gün sonra beni arayarak nasıl olduğumu sorması var ya MÜKEMMEL. KOCAMAN ALKIŞLAR SİZE VE ÜNİVERSAL HOSPİTAL^'E


A

Hayatımı kurtaran, mesleğinde çok başarılı sevgili doktoruma selamlarımı gönderiyorum. Hastalığımın teşhisindeki başarısı, dost yaklaşımı ve insanlığı beni ve ailemi çok mutlu etmiştir. Sayesinde hayattayım diyebilirim. Bu devirde eşi bulunmaz bir Doktor.


G

Annemin hayatını kurtaran insan sevgisi dolu doktorumuza sonsuz teşekkürler.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Koroner Arter Tıkanıklığı
  • Kalp Kapağı Problemleri
  • Çarpıntı
Tümünü göster