En Güncel Görüş

A

Selamlar. Osman hoca tanıdığım hadis insanlardan biri.ilk önce insan sonra sonra hekim.allah razı olsun hocamdan


Adres

İstanbul
Osman Karakaya Muayenehanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Randevu takvimini isteyin

Enjeksiyon im

Platelet sitaferezi(hemaferezis)

Kardiyak stent + 83 daha fazla

Koroner anjiyogram

Ekogram(ultrason)

Karotis ameliyatı

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması
Tümünü göster

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Selamlar. Osman hoca tanıdığım hadis insanlardan biri.ilk önce insan sonra sonra hekim.allah razı olsun hocamdan


Hizmetler

Enjeksiyon im

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Anjiyografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp kapakçığı tamiri

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp transplantasyonu

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Stent(koroner anjiyoplasti)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Korda ve papiler kas onarımı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Esd (sedimantasyon)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp bypass ameliyatı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Radyal anjiyografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Karotis endarterektomi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kardiyak anjiyografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Hemaferez

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Geçici kalp pili

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Perkutan mitral balon valvuloplasti

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Perikardiyosentez

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Lipid paneli(trigliserit testi(tg))

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kardiyoversiyon

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Aritmide ablasyon tedavisi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Biventriküler pacemarker

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Triküspid kapak replasmanı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Miyokardiyal biyopsi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Homogreft kapak

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Venografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Efor treadmil testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Koroner anjiyoplasti

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Arteriografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Mekanik protez kapak

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Mikrovasküler kırpma

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Aortik(kalp) anevrizma cerrahisi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Lipoprotein paneli(trigliserit testi(tg))

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Holter izlemi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalıcı kalp pili

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Hdl kolesterol testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Cox-maze prosedürü

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Miyokard perfüzyon sintigrafisi (talyum testi)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Venöz dupleks ultrasonografisi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kolesterol testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Homosistein

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Anjiyogram

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Farmakolojik stres testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Aort anevrizmalarında onarım ve kaldırma

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kan basıncı (tansiyon) ölçümü

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Periferal vasküler bypass

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp pili takılması

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kan elektrolit testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Nükleer stres testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Enjeksiyon iv

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Stres ekokardiyografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Dekalsifikasyon(kalp kapakçıkları hastalıkları tedavisinde)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp nakli

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Platelet sitaferezi(hemaferezis)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu(tmr)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kalp kapağı replasmanı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Karotis ultrasonu

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Plazmaferez(hemaferezis)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Karotis ameliyatı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Ekogram(ultrason)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Koroner anjiyogram

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kardiyak stent

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Nonkoroner damarın cerrahi olmayan revaskülarizasyon

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Nebulizatör

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Pacemarker implantasyonu

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Sol ventriküler destek aygıtı (lvad)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Perkütan koroner girişim(koroner anjiyoplasti)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Eko(ekokardiyografi)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Ekg

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Komissürotomi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Koroner arter hastalıklarını görüntülemede efor testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Ablasyon

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Eforlu ekg

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Aterektomi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Tilt testi (tt) (eğik masa testi)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Ambulatuvar kardiyak izleme

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Aort kapak replasmanı

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Balon valvüloplasti

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Kardiyak kateterizasyon

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Perkütan komissürotomi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Yüzeyel ekokardiyografi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Elektrofizyolojik test

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Ldl kolesterol testi

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi


Anjiyoplasti

İstanbul

Osman Karakaya Muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

 • Dakiklik
 • Alaka
 • Mekan
A

Selamlar. Osman hoca tanıdığım hadis insanlardan biri.ilk önce insan sonra sonra hekim.allah razı olsun hocamdan


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Kalp Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması
Tümünü göster