Adres

Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa
Özel Avrupa Şafak Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +82 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Bayılma
  • Taşikardi
  • Anevrizmalar
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Ablasyon


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Anjiyografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Anjiyogram


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Anjiyoplasti


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Arteriografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Aterektomi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Eforlu Ekg


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Ekg


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Enjeksiyon Im


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Hemaferez


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Holter Izlemi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Homogreft Kapak


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Homosistein


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalp Nakli


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kardiyak Stent


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kardiyoversiyon


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Kolesterol Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Komissürotomi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Nebulizatör


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Perikardiyosentez


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Venografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Merkez Mahalle Hamam Sokak No:2, Gaziosmanpaşa

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
34 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
Konum: başka bir yer Kalp krizi, stent

Allah razı olsun ki onun gibi bir doktorla o gece yollarımız birleşti, kalp krizi geçiren annemi bana geri verdiği için önce Allaha sonra ona sonsuz şükür. Bütün doktorlar kıymetlidir şüphesiz ama kendileri gerçekten seçilmiş insan, ilgisi alakası o gece doktordan daha da öte abi olduğu için çok şanslıyım, inancı beni mest etti ağzından çıkan Allaha inancı insana huzur verdi annen önce Allaha sonra bana emanet çok dua et durumu kritik dediği anda nefes alamadığımı derin yaşadım ama emanetimi emaneti olarak bilip o geceyi hepimize sevinç gözyaşı olarak bıraktığı için minnettarım ona, üzüntümüz büyük biz çorluda kaldık o istanbula gitti ama dualarımızda olan insana sonsuz saygı ve sevgi ile selamlar...


R

Sevgili Doktorum.Sizi engüzel duygularımla selamlıyorum.Geçen hafta rahatsızlanarak MarmaraEreğli ilçesinden acil hastahanenize getirildim. Bana uyguladığınız anjio+stent+balon uygulamanızı İkamet ettiğim Ankara'daki doktorlarım çok yerinde ama bir o kadar da zor ve riskli bir müdahhale olarak değerlendirmişlerdir.Her türlü riski alarak beni büyük sıkıntılardan kurtardığınız için minnettarlığımı belirtmek istedim.Size en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum.Ayrıca Yoğun bakım servisinde görevli Emine Hemşire Hanıma da gösterdiği yakın ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ederim.

Uzm. Dr. Shkelqim Hoxha

Ben de sizleri tanımaktan memnuniyet duydum.Iyi ve bilincli bir hasta olmanin yaninda cok iyi bir aile ile tanistim,Saglikli gunler dilerim,


T

Annemin asiri kalp problemlerinden sonra sifa hastanesindeki yapilan pasarili ameliyatlardan cok memnunuz doktorumuzdan cok Candan Efendi Allah ondan razi olsun. Örnek bir doktor


M

Beş yıldız az diye düşünüyorum. Başarılarınız daim olsun. Güler yüzünüz ve samimiyetiniz başka hangi doktorda var bilmiyorum ama bildiğim bir şey var bu meslek için yaratılmışsınız.

Uzm. Dr. Shkelqim Hoxha

Teveccühünüz!


S

Babamın rahatsızlığı sırasında gösterdiğiniz özel ilgi alakadan dolayı nasıl teşekkür etsek bilemiyorum.. Allah sizden razı olsun, böyle güler üzlü merhametli tatlı dilli, doktorlarda kalmış dedirtiyorsunuz insana..


H

BENCE ALANYAYA GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ VE EN GÜLER YÜZLÜ HASTASIYLA İLGİLENEN DOKTOR.ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.... HER DOKTOR SİZİN GİBİ OLSA KEŞKE....


M

Hastalığım sırasında göstermiş olduğunuz yakın alaka ilgi ve güleryüze çok teşekkür ederim.Ayrıca yakınlarımı Bilgilendirme konusundaki hassasiyetinizde Çok güzeldi. Ayrıca psikolojik olarak bizi rahatlattınız..Herşey için minnettarız.


F

İlgili ve saygılı sevecen işinin hakkını veren bir hekimsiniz şahsıma gösterdiğiniz çabadan çok memnun kaldım çok teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim


Y

ben sayın doktoruma çok teşekkürler ediyorum mükemmelin ötesinde bir doktor hastayla bir arkadaş gibi bir dost gibi geçirdiğim kalp krizinden sonra beni yönlendiler tabiki korku birtaraftan heyecan bir taraftan taki sayın doktorumuzu tanıyana kadar şuanda gerçekten kendimi çok şanslı hastalardan görüyorum bana göstermiş olduğu sevgi ve saygıdan çok memnunun rabbim uzun ömürler versin ona ve tüm doktorlarımıza saygılarımla yaşar denemeci


F

Saygıdeğer doktorumuzla tesadüfen tanıştık.Annemin tedavisinin en başından itibaren kendisi bizimle ailemizden biriymiş gibi ilgilendi.Annemin kalp ile ilgili problemini teşhis etti.Gerekli müdahaleyi yaparak annemizin hayata dönmesinde büyük katkısı oldu.Bu çalışmasından dolayı kendisine sonsuz teşekkür ederiz...


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Bayılma
  • Taşikardi
  • Anevrizmalar
Tümünü göster