Ülgen Merdanoğlu, Kardiyoloji İstanbul

Uzm. Dr. Ülgen Merdanoğlu

Kardiyoloji

2 görüş

Adres

Avcılar, Avcılar , İstanbul
Doktor muayenehanesi

Bu adres online randevuya açık değil


Randevu

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı +85 daha fazla

Ablasyon

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster

Hizmetler

Başlıca Hizmetler

Randevu


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi

Diğer Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ablasyon


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyogram


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Anjiyoplasti


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aort Kapak Replasmanı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Arteriografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Aterektomi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Balon Valvüloplasti


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Biventriküler Pacemarker


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Cox-Maze Prosedürü


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Efor Treadmil Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Eforlu Ekg


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ekg


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ekogram(Ultrason)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Elektrofizyolojik Test


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Enjeksiyon Im


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Enjeksiyon Iv


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Esd (Sedimantasyon)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Farmakolojik Stres Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Geçici Kalp Pili


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Hdl Kolesterol Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Hemaferez


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Holter Izlemi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Homogreft Kapak


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Homosistein


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Nakli


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Pili Takılması


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalp Transplantasyonu


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kalıcı Kalp Pili


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kan Elektrolit Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Anjiyografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyak Stent


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kardiyoversiyon


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Ameliyatı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Endarterektomi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Karotis Ultrasonu


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Kolesterol Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Komissürotomi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Anjiyogram


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Anjiyoplasti


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Ldl Kolesterol Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Mekanik Protez Kapak


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Mikrovasküler Kırpma


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nebulizatör


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Nükleer Stres Testi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Pacemarker Implantasyonu


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Periferal Vasküler Bypass


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perikardiyosentez


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Komissürotomi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Radyal Anjiyografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Stres Ekokardiyografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Venografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Avcılar, İstanbul

Doktor muayenehanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
2 görüş

  • Dakiklik
  • Alaka
  • Mekan
B

Kalp krizi atağı geçirmem dolayısıyla hocaya bir kere gittim.Fakat kendisinden çok memnun kaldım.Hastasına güler yüzlü ve güven veren bir hekim.


A

sayın doktoruma tesadüfen gitdim . ilgisi ve verdiği ilaçlar harika hastasıyla güler yüzle diyolağa giren genç ve azimli. bir doktorum herkeze tafsiye ederim saygılarımı sunarım sayın hocam değerli doktorum :)


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
  • Anevrizmalar
  • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Tümünü göster