Adres

Bu adres için online randevu takvimi mevcut değil

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster


Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Sertliği
  • Taşikardi
  • kalp çarpıntısı
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Ablasyon


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Anjiyografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Anjiyogram


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Anjiyoplasti


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Arteriografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Aterektomi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Eforlu Ekg


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Ekg


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Im


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Hemaferez


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Holter Izlemi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Homogreft Kapak


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Homosistein


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Nakli


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kardiyak Stent


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kardiyoversiyon


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Kolesterol Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Komissürotomi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Nebulizatör


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Perikardiyosentez


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Vega


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Venografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Doğan Sok.İstasyon, Kartal

İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

Hasta / Danışan Görüşleri

5

Genel skor
1 görüş

F

zeki bey hastalarına karşı çok güler yüzlü ve ilgili , muayene olunca bile insan güler yüzü ve şefkatli cümleleri ile iyileşiyor, herkese tavsiye ederim.


Hata oluştu, tekrar deneyin

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Damar Sertliği
  • Taşikardi
  • kalp çarpıntısı
Tümünü göster

İlgili aramalar