Adres

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (harita)

Bu adres online randevuya açık değil

Takvim talep edin

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı

Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı

Ablasyon +84 daha fazla

Ambulatuvar Kardiyak Izleme

Anjiyografi

Anjiyogram

Tümünü göster

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Darlığı
  • Damar Sertliği
  • Vazovagal Senkop
Tümünü göster

Hizmetler

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ablasyon


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ambulatuvar Kardiyak Izleme


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyogram


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Anjiyoplasti


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aort Kapak Replasmanı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aritmide Ablasyon Tedavisi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Arteriografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Aterektomi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Balon Valvüloplasti


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Biventriküler Pacemarker


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Cox-Maze Prosedürü


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Efor Treadmil Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Eforlu Ekg


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ekg


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Eko(Ekokardiyografi)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ekogram(Ultrason)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Elektrofizyolojik Test


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Im


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Enjeksiyon Iv


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Esd (Sedimantasyon)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Farmakolojik Stres Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Geçici Kalp Pili


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hdl Kolesterol Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Hemaferez


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Holter Izlemi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Homogreft Kapak


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Homosistein


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Bypass Ameliyatı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapakçığı Tamiri


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Kapağı Replasmanı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Nakli


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Pili Takılması


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalp Transplantasyonu


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kalıcı Kalp Pili


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kan Elektrolit Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Anjiyografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Kateterizasyon


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyak Stent


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kardiyoversiyon


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ameliyatı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Endarterektomi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Karotis Ultrasonu


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Kolesterol Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Komissürotomi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Korda Ve Papiler Kas Onarımı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyogram


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Anjiyoplasti


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Ldl Kolesterol Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Mekanik Protez Kapak


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Mikrovasküler Kırpma


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Miyokardiyal Biyopsi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nebulizatör


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Nükleer Stres Testi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Pacemarker Implantasyonu


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Periferal Vasküler Bypass


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perikardiyosentez


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Komissürotomi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Plazmaferez(Hemaferezis)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Radyal Anjiyografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Stent(Koroner Anjiyoplasti)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Stres Ekokardiyografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Triküspid Kapak Replasmanı


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Venografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Venöz Dupleks Ultrasonografisi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Yüzeyel Ekokardiyografi


Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi, Üsküdar

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Görüşler

Henüz bir yorum bulunmuyor

Bu uzman için henüz bir görüş yazılmamış. İlk görüş bırakan siz olun

Görüşünüzü Paylaşın

Özgeçmiş

Tedavi edilen hastalıklar

  • Mitral Darlığı
  • Damar Sertliği
  • Vazovagal Senkop
Tümünü göster